Aanvraag North Sea Activity (NSA)

Activiteiten en werkzaamheden op de Noordzee heten ‘North Sea Activities (NSA)’. Wil je werkzaamheden uitvoeren op de Noordzee? Dan moet de Kustwacht dit eerst goedkeuren. Vul daarvoor een NSA-aanvraagformulier in en stuur het formulier naar .

Download het NSA-aanvraagformulier
Een kraanschip is bezig met de bouw van een platform op de Noordzee.

Aanvraagformulier

Op het NSA-formulier kun je extra informatie over de activiteit toevoegen. Zoals een kaart van de route of de plek van de werkzaamheden. Het Bureau Nautisch Beheer van de Kustwacht bepaalt of de aanvraag wordt goedgekeurd. Die kan ook extra voorwaarden stellen voor een veilige en vlotte doorvaart van het scheepvaartverkeer.

Welke geplande activiteiten op de Noordzee moeten gemeld worden?

 • Bijzondere transporten of werkzaamheden
 • Activiteiten die mogelijk invloed hebben op het milieu of de veiligheid van het scheepvaartverkeer
 • Als dat verplicht is gesteld in de vergunningverlening door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op basis van de Waterwet, Waterbesluit of Waterregeling. Bijvoorbeeld bij het aanleggen, onderhouden, repareren en verwijderen van kabels en/of leidingen.
 • Als dat verplicht is gesteld in de vergunningverlening door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op basis van de Mijnbouwwet, Mijnbouwbesluit of de Mijnbouwregeling of de Wet windenergie op zee. Bijvoorbeeld bij het plaatsen, onderhouden of het verwijderen van mijnbouwplatformen en bijbehorende pijpleidingen.
 • Als dat verplicht is gesteld in de vergunningverlening door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bijvoorbeeld voor (inter)nationale onderzoeksreizen voor het milieu.

Aanloopgebieden

Geplande activiteiten in het Nederlandse deel van de Noordzee moet je melden bij de Kustwacht, met uitzondering van geplande activiteiten die alleen plaatsvinden in een aanloopgebied. Aanloopgebieden zijn knooppunten rond havens en open zeegaten waar vaarroutes samenkomen.

Een geplande activiteit in een aanloopgebied moet worden aangemeld bij de beheerder van het aanloopgebied. Binnen een aanloopgebied beslist de betreffende (Rijk)havenmeester over de aanvraag. Op de Noordzee zijn de volgende aanloopgebieden:

 • Eemsmonding
 • Brandaris
 • Den Helder
 • IJmuiden
 • Scheveningen
 • Rotterdam
 • Scheldemonden
Geplande activiteiten in het Nederlandse deel van de Noordzee moeten worden gemeld bij de Kustwacht, met uitzondering van de aanloopgebieden. Klik op de afbeelding voor een grotere versie van de kaart.

Welke voorwaarden kunnen er zijn voor een NSA?

 • Het regelen van een veiligheidsvaartuig (guardvessel) om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. En eventueel ook om de omliggende schepen te waarschuwen.
 • Het markeren van de werkzaamheden met betonning.
 • Het stopzetten van de activiteiten bij slecht zicht.
 • Het regelen van een Noordzeeloods, eventueel in combinatie met een of meerdere veiligheidsvaartuigen, om het scheepvaartverkeer te begeleiden.

Hoelang voordat de NSA begint, moet je een aanvraag doen?

Tenminste vijf werkdagen voordat de activiteit begint, moet het Bureau Nautisch Beheer de aanvraag hebben ontvangen. Het mag dus eerder. Het aanvragen van een NSA kost niets. Ook de eventuele goedkeuring kost niets.

Vragen

Bij vragen kan je contact opnemen met het Kustwachtcentrum, bereikbaar op telefoonnummer +31 (0) 88 - 958 4000 of via e-mailadres ccc@kustwacht.nl.

Links

Meer informatie

Informatie speciaal voor

Terug naar boven