Werken op kantoor

De Kustwacht heeft verschillende afdelingen met uiteenlopende taken. Van leren&ontwikkelen tot beleidsadvies, van kennismanagement tot ICT-ondersteuning. Als we vacatures voor deze functies hebben, staan ze op onze werken bij-pagina. Op deze pagina gaan we kort in op onze verschillende afdelingen.

Kustwachters volgen een training.

Afdeling Operaties

De afdeling Operaties is verantwoordelijk voor het coördineren, plannen, inzetten en aansturen van de middelen van de Kustwacht op en boven zee. Ook de operationele informatie en nautische zaken vallen onder deze afdeling.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert de operaties van de Kustwacht evenals andere afdelingen. Onder Bedrijfsvoering vallen bijvoorbeeld onderdelen als bedrijfsondersteuning, leren&ontwikkelen en functioneel ICT-beheer.

Afdeling Beleidsadvies

De afdeling Beleidsadvies ondersteunt de Directeur Kustwacht en het managementteam bij beleids- en besluitvorming. Ze signaleren ontwikkelingen en werken de gevolgen hiervan uit voor de Kustwacht. Daarnaast adviseren en nemen ze deel in beleids- en planontwikkelingen bij de opdrachtgevers van de Kustwacht.

Stafafdelingen

Tot slot zijn er de stafafdelingen Financiën&Control (F&C) en Communicatie. F&C bewaakt de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de Kustwacht in brede zin. Communicatie houdt zich bezig met de interne en externe communicatie.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven