OPPLAN SAR

De Kustwacht coördineert de ‘Search and Rescue’ (SAR) in haar verantwoordelijkheidsgebied. Om die taak zo goed mogelijk uit te voeren, hebben we procedures opgesteld. Die procedures staan in het Operationeel Plan SAR (OPPLAN-SAR).

Download het OPPLAN-SAR

Opsporings- en Reddingsdienst

De Kustwacht coördineert de SAR, ook wel Opsporings- en Reddingsdienst genoemd, in haar verantwoordelijkheidsgebied. Dat betekent dat we mensen die op zee of in de grote binnenwateren in moeilijkheden zijn geraakt, opsporen en redden. Dat zijn bijvoorbeeld bemanningen of passagiers van schepen, maar het kan ook gaan om medewerkers van windparken of olieplatformen.

OPPLAN-SAR: weet wat te doen

Bij het uitvoeren van SAR-acties zijn vaak verschillende eenheden en partijen betrokken, zoals de medewerkers van de SAR-helikopter, de KRNM of de bergings- en sleepdienst. Om ervoor te zorgen dat alle partijen weten wat er van hen verwacht wordt en wanneer, volgen we zoveel mogelijk vaste procedures. Die procedures zijn vastgelegd in het Operationeel Plan SAR (OPPLAN-SAR).

Dit staat er in het OPPLAN-SAR

In het OPPLAN-SAR staat bijvoorbeeld welke fasen er zijn in een SAR-actie, welke communicatiemiddelen en -frequenties er worden gebruikt en welke zoekpatronen de SAR-eenheden moeten volgen. Maar er staat ook in hoe hulpverleners moeten omgaan met een SAR-actie in een windmolenpark of wanneer de SAR-actie kan of mag worden afgebroken.

Hoofdlijnen

Elk SAR-incident is uniek. Daarom is het onmogelijk om voor elk incident een vaste procedure te beschrijven. De procedures in het OPPLAN-SAR bevat daarom vooral hoofdlijnen voor verschillende typen incidenten. De mensen die met het OPPLAN-SAR werken, zijn opgeleid om binnen die hoofdlijnen én met onderlinge afstemming de juiste beslissingen te nemen.

Meer informatie

Informatie speciaal voor

Terug naar boven