Nieuws


SAR-meldplicht voor passagiersschepen vanaf 21 december 2023

25-05-2023    13:58 uur

Vanaf 21 december 2023 gaat voor passagiersschepen de nieuwe Search and Rescue (SAR)-meldplicht in. Volgens de huidige registratieplicht moeten passagiersschepen enkel voor grensbewaking de gegevens van passagiers registreren. Deze registratieplicht wijzigt in een meldplicht, waardoor de gegevens op een andere manier worden verwerkt. Hierdoor kan de Kustwacht sneller gegevens van opvarenden opvragen tijdens zoek- en reddingsacties.

Voor wie geldt de meldplicht?

De SAR-meldplicht geldt voor passagiersschepen die meer dan 12 passagiers vervoeren. De rederij moet voor aankomst in een Nederlandse haven de gegevens van opvarenden melden als de laatst bezochte haven niet in de Europese Unie ligt. De rederij moet daarnaast melding doen bij vertrek uit een Nederlandse haven, ongeacht de bestemming van het schip.

Gegevens melden

Vanaf 21 december 2023 moet de rederij het aantal opvarenden melden bij de Kustwacht. Dat gebeurt via het al bestaande informatiesysteem Single Window. Voor aankomst- of vertrekreizen langer dan 20 zeemijl moeten ook de naam, geslacht, nationaliteit en geboortedatum van alle passagiers gemeld worden. Eventuele informatie over speciale zorg of bijstand in een noodsituatie kan de rederij ook melden, als passagiers deze informatie op eigen initiatief hebben gedeeld.

Registratie van gegevens gebeurt nu al

Voor passagiersschepen verandert er weinig. Op dit moment geeft de rederij al gegevens door via Single Window aan de Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie. Dit komt grotendeels overeen met de informatie die vanaf 21 december 2023 gemeld moet worden aan de Kustwacht. Om te voorkomen dat passagiersschepen twee keer melding moeten doen, wordt de melding voor grensbewaking gecombineerd met de SAR-melding aan de Kustwacht. De informatie hoeft daardoor maar één keer aangeleverd te worden via het systeem Single Window.

Toegang tot registraties

De SAR-meldplicht is bedoeld voor de verbetering van reddingsacties. De Kustwacht maakt gebruik van het systeem SafeSeaNet om de gegevens op te vragen. Het opvragen van registraties gebeurt alleen wanneer dit voor een zoek- en reddingsactie noodzakelijk is. Daarbij wordt voldaan aan de privacywetgeving (AVG).

Wetgeving

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven