Nieuws


Samenwerking tijdens OFFEX 2022

18-10-2022    15:43 uur

De Kustwacht oefende samen met partners een offshore-incident. Op de Noordzee vinden namelijk allerlei industriële activiteiten plaats met bijvoorbeeld olie- en gasplatformen. De oefening werd onder andere georganiseerd door de vereniging energiebedrijven Element NL en de oliemaatschappij Dana Petroleum. Deze oefening onder de naam ‘OFFEX’ komt jaarlijks terug. Het doel is om crisisprocedures en de verschillende bedrijfsprocessen te trainen.

OFFEX 2022

Scenario

In het Kustwachtcentrum startte het scenario. Daar kwam de melding binnen van een fictief schip die zijn motoren niet meer aan de praat kreeg en zijn ankers niet kon laten vallen. Met als gevolg een mogelijke aanvaring met een olieplatform van Dana Petroleum. Hierdoor ontstonden meerdere problemen. Bijvoorbeeld dat er meerdere evacuaties van bemanningsleden plaatsvonden. De oefenstaf stuurde het scenario aan en zorgde voor extra uitdagingen.

“Je ziet tijdens de oefening dat er bepaalde dingen anders lopen dan in de werkelijkheid. Maar bij een echt incident loopt het soms ook anders en dan moeten we eveneens de plannen omzetten.”

Ron Corstanje, Bureau Leren & Ontwikkelen
Ron Corstanje was betrokken bij de oefenstaf en stuurde het scenario aan.

Samenwerking en rollen

Tijdens de oefening werden onder andere mogelijke risico’s in kaart gebracht en afstemming gezocht met organisaties als Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Onze Watch Officers op het Kustwachtcentrum regelden alle operationele zaken. De Duty Officer sloot regelmatig aan bij het Operationeel Team (OT). 

Watch Officer
Een van de Watch Officers die de operationele zaken regelde tijdens de oefening.

Operationeel Team

Wanneer bij een groot incident opschaling nodig is, komt het OT van de Kustwacht bij elkaar. Dat bestaat uit een leider Operationeel Team, chef van dienst, informatiemanager, lid Maritiem Informatie Knooppunt (MIK), verslaglegger en woordvoerder. In dit geval sloot ook een contactpersoon (liaison) van de maatschappij Dana Petroleum aan. 

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven