Nieuws


Kustwacht onderstreept belang van veiligheid op zee bij eRIC 2024

30-04-2024    08:38 uur

De Kustwacht was vorige week aanwezig op de Expo Rampenbestrijding, Incidenten & Crisisbeheersing (eRIC) op Vliegveld Twenthe in Enschede. Tijdens dé vakbeurs voor incidentbestrijding kwamen diverse veiligheidsprofessionals bijeen om kennis uit te wisselen en te netwerken. De boodschap van de Kustwacht was helder: het belang van veiligheid op zee benadrukken en het Kustwachtcentrum in Den Helder op de kaart zetten.

Banner Incidentenbestrijding op het water

Incidentenbestrijding op water

Tijdens eRIC 2024 was er veel aandacht voor incidentenbestrijding op het water. Bij incidentbestrijding wordt vanzelfsprekend aan land gedacht, maar het gebeurt ook op zee en op de ruime binnenwateren. De Kustwacht onderstreepte daarom haar positie als veiligheidsregio van de Noordzee, dat de verbinding maakt van land naar water en van het water naar het land.

Het Nautisch Kwartier

Om haar boodschap kracht bij te zetten, nam de Kustwacht deel aan ‘Het Nautisch Kwartier’: vier boeiende mini-talkshows over incidentbestrijding op het water. Onder leiding van dagvoorzitter Sven van der Burg ging de Kustwacht met andere vakgenoten van Rijkswaterstaat, de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ), het Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW) en de Waterschappen in gesprek over verschillende casussen en de aanpak daarvan op zee en de relatie hiervan met het land. Welke lessen zijn er geleerd? Hoe staat het nu echt met die samenwerking? Wat betekent dit voor de vrijwilligers? Hoe liggen de taken en bevoegdheden? Dillema’s en kansen, wat levert het op? Genoeg input voor een dynamisch en interactief programma. Ook het publiek mocht meedoen.

Mini-talkshows over incidentbestrijding op het water.
Tijdens het Nautisch Kwartier waren er vier boeiende mini-talkshows over incidentbestrijding op het water.

Elk incident op zee ook aan land

De Kustwacht blikt tevreden terug op eRIC 2024. “Bij de bezoekers van eRIC2024 is onze boodschap goed overgekomen. Zij begrijpen nu dat elk incident op zee ook een keer aan land komt, en dat we bij het Kustwachtcentrum in Den Helder een volwaardige meldkamer hebben”, aldus Plaatsvervangend Hoofd Operaties Hans Spiegelaar die namens de Kustwacht aanwezig was op eRIC 2024.

De stand van de Kustwacht op vakbeurs eRIC2024
Namens de Kustwacht was Plaatsvervangend Hoofd Operaties Hans Spiegelaar aanwezig en namens het project Maritiem OperatieCentrum (MOC) Gaby de Nijs.

Links

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven