Jaarverslagen

We brengen elk jaar een jaarverslag uit. In dit jaarverslag staat informatie over onze operationele en financiële verantwoording. Dit verslag is gericht op de uitvoering van de dienstverleningstaken en de doelstellingen van de handhavingstaken zoals vermeld in het Gecombineerd Jaarplan.

Kustwacht Nederland Jaarverslag 2022


Kustwacht Nederland Jaarverslag 2021


Kustwacht Nederland Jaarverslag 2020


Kustwacht Nederland Jaarverslag 2019


Kustwacht Nederland Jaarverslag 2018

Archief

Met onze nieuwe website houden we rekening met digitale toegankelijkheid. De jaarverslagen vanaf 2018 zijn hiervoor aangepast. Alle oudere jaarverslagen zijn via het sitearchief terug te vinden.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven