Zeeverkeersonderzoek

De Kustwacht heeft verschillende systemen waarmee de Noordzee wordt gemonitord. Daardoor heeft de Kustwacht ook een beeld welke toekomstige ontwikkelingen impact zullen hebben op het gebruik van de Noordzee. Daarom voeren wij voor en in samenwerking met verschillende instanties onderzoek uit.

Adviserend

Een voorbeeld van een onderzoek is naar het toenemende aantal scheepvaartbewegingen in combinatie met de aanleg van windmolenparken. Ook het onderzoek naar de impact van autonome scheepvaart is een voorbeeld. Richting de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat, heeft de Kustwacht een adviesfunctie als het gaat om de ruimtelijke indeling op zee. Zo geven wij advies over de aanleg van (boor)installaties of windmolenparken.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven