SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Vaarwegmarkering

Om het drukke scheepvaartverkeer -recreatievaart en beroepsvaart– op de Noordzee in goede banen te leiden, markeert Kustwacht Nederland vaarwegen, gevaarlijke obstakels of gebieden die beschermd moeten worden. De Kustwacht stelt een vaarwegmarkeringsplan op voor de Noordzee, binnen de kaders die Rijkswaterstaat geeft. Waar nodig wordt dit plan aangepast aan actuele situaties en ontwikkelingen. Deze markering van de vaarweg heet ‘betonning’. De scheepvaart dient zich volgens het Scheepvaartreglement Territoriale Zee (STZ) te houden aan deze markeringen. Ook bij of na incidenten kan eventuele tijdelijke betonning geplaatst worden om het gevaar of wrak te markeren.

Betonningsvaartuig Frans NaereboutBetonningsvaartuig Frans Naerebout. (Foto: Lucien van der Horn)