SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Rijksrederij

De Kustwacht heeft geen eigen varende eenheden, maar neemt deze af van de Rijksrederij. De Rijksrederij beheert de patrouillevaartuigen van de Kustwacht. Daarnaast zorgen ze voor de nautische bemanning van de schepen en het onderhoud. Tot slot beheren ze de contracten van gecharterde schepen voor de Kustwacht, zoals de noodhulpsleper Guardian.

De Rijksrederij
De Rijksrederij werd opgericht in 2009 en valt onder Rijkswaterstaat, maar opereert hierbinnen als een zelfstandige organisatie. De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt de specialistische schepen die beschikbaar worden gesteld aan de Douane, Kustwacht, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijkswaterstaat. De Rijksrederij heeft een vloot van 120 schepen en stelt deze beschikbaar aan haar klanten, al dan niet met bemanning. Daarnaast geeft de organisatie advies over nautische zaken en vlootmanagement.

De schepen van de Rijksrederij zijn voorzien van specialistische uitrustingen die het mogelijk maken de taakuitvoeringen van de opdrachtgevers uit te voeren. De hoofdtaken zijn vaarwegmarkering, patrouille, meten, visserijbeheer en -onderzoek.

 Rijksrederij