SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Politie

De Nationale Politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde, het onderzoeken van mogelijke strafbare feiten en hulpverlening aan hen die deze behoeven. Voor wat betreft de Noordzee is dit belegd bij het Team Maritieme Politie (TMP). Het TMP geeft uitvoering aan de rol van de politie binnen het Kustwacht samenwerkingsverband (als benoemd in de Regeling Organisatie Kustwacht Nederland). 

Het TMP is onder andere verantwoordelijk voor het opsporen van strafbare feiten op de Noordzee en aan boord van Nederlandse schepen waar ook ter wereld. Het TMP treedt ook op tegen verkeers- en milieuovertredingen op zee. Daarnaast verricht het TMP strafrechtelijke onderzoek naar aanvaringen, branden, strandingen, terreur, vermiste personen en ongevallen op de Noordzee of aan boord van Nederlandse vaartuigen. Hierbij wordt zeer nauw samengewerkt met de netwerkpartners binnen het Kustwachtverband. 

Het TMP is een onderdeel van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Het team bestaat uit 17 nautisch specialisten met daarnaast hun eigen persoonlijke specialismes op het gebied van o.a. milieu, scheepvaart, visserij, offshore, windmolenparken en innovatie. Het TMP is gevestigd op de begane grond van het Kustwachtcentrum. Hierdoor zijn er zeer korte communicatielijnen wat ten goede komt aan snel en adequaat optreden. Het Bureau Vermiste Personen Noordzee maakt deel uit van dit team. Dit bureau onderhoudt nauw contact met aan de Noordzee liggende landen en co├Ârdineert de informatie over op de Noordzee vermiste personen of aangetroffen stoffelijke overschotten. 

Personeel van de politie is daarnaast werkzaam op de handhavingsdesk op het Kustwachtcentrum, in het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK) en aan boord van onze Kustwachtschepen.

Het TMP is 365 dagen per jaar 24/7 bereikbaar via 088-6615626 en/of maritimepolice@politie.nl.