SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Internationale samenwerking

Kustwacht Nederland werkt intensief samen met andere landen bij de aanpak van maritieme verontreinigingen. Dit gebeurt onder verschillende organisaties en verdragen.

European Maritime Safety Agency (EMSA) Deze “spin in het web” promoot een veilige, schone en economisch sterke maritieme sector in Europa. Ze stimuleert en faciliteert ook samenwerking tussen aangesloten landen. Bijvoorbeeld met uitwisselingsprojecten en seminars (zoals het seminar op Schiphol).
BONN-agreement Internationaal verdrag dat de samenwerking tussen tien landen grenzend aan de Noordzee regelt, qua opsporing, melding en bestrijding van maritieme verontreiniging.
Tour de Horizon Samen met landen uit het BONN-agreement controleert Kustwacht Nederland één of twee keer per jaar off shore-installaties in de gehele Noordzee (tot aan de Noorse zee) , om eventuele maritieme verontreiniging op te sporen.
Coordinated Extended Pollution Control Operation (CEPCO) Landen uit het BONN-agreement werken hierbij samen. Tijdens CEPCO wordt in een specifiek gebied gedurende een bepaalde periode continu gecontroleerd op verontreiniging. De landen wisselen elkaar daarbij af. Dit is ook meteen een training voor betrokken landen.
FRONTEX Frontex is het Europese Grens- en Kustwachtagentschap en heeft als belangrijkste taak het versterken van Europese grenscontroles. Het coördineert operaties aan de Europese buitengrens en regelt en ontwikkelt met lidstaten de grensbewaking, kustwacht en terugkeer van migranten.

Daarnaast werkt de Kustwacht nauw samen met omliggende kustlanden bij zoek- en reddingsacties alsmede het uitwisselen van informatie.