SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Centrale Meldpost IJsselmeergebied (CMIJ)

De Centrale Meldpost IJsselmeergebied (CMIJ) functioneert als centraal punt waarvandaan informatie wordt verstrekt aan de scheepvaart over hydro- en meteo-omstandigheden, scheepvaartberichten, etc. voor het gehele IJsselmeergebied incl. de Randmeren. Tevens functioneert de meldpost als centraal punt voor meldingen m.b.t. nautische voorvallen voor het gehele beheersgebied van de directie IJsselmeergebied. 

Taken CMIJ
De belangrijkste taken van de CMIJ zijn:

  • centraal punt voor alle meldingen van incidenten, ongevallen en calamiteiten door de gebruikers in het IJsselmeergebied inclusief de Randmeren;
  • ontvangen en doorgeven van berichten naar de juiste organisaties en diensten;
  • bijhouden, actualiseren en beschikbaarstellen van meldingenbestand aan organisaties en diensten;
  • verstrekken van informatie in brede zin. 

 CMIJ Twitter

Bron: tekst van deze pagina is afkomstig van Rijkswaterstaat.