SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Industrie

Op het Nederlandse deel van de Noordzee staan meer dan 150 olie- en gasplatformen. Daarnaast worden er nieuwe windmolenparken gebouwd. Zeewierkwekerij, visserij en zandwinning: ook dat vindt allemaal plaats op de Noordzee.

Decommissioning

De komende jaren raken verschillende gas- en olievelden leeg. Daardoor komen de platformen stil te liggen. Op het moment dat platformen niet meer gebruikt worden, dienen de maatschappijen deze te ontmantelen. Dit wordt ‘decommissioning’ genoemd. Het hele platform dient uit zee opgeruimd te worden. De Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) beoordeelt de plannen voor als maatschappijen een platform willen ontmantelen en zien toe op de ontmanteling van deze platformen.

Decommissioning (Flying Focus)
Met grote werkschepen worden platformen ontmanteld (foto: Flying Focus).

Wind op zee/windmolenparken

Voor wind op zee is een apart onderdeel gemaakt.