SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

In de zomer van 2020 voeren verschillende bedrijven in opdracht van netbeheerder TenneT werkzaamheden uit op de Noordzee. Het betreffen werkzaamheden om de netaansluiting van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op zee naar het vaste land op de Maasvlakte te realiseren. In verschillende stappen worden hoogspanningskabels in de zeebodem gelegd en worden transformator platformen in zee geplaatst. Ook volgend jaar zullen er werkzaamheden zijn. Voor de aanlanding van de zeekabels van het Net op zee Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte, wordt onder meer de belangrijke scheepvaartroute Maasmond gekruist.*

 Download folder 'Werkzaamheden netaansluiting Hollandse Kust zuid (TenneT)'
 Meer informatie over dit project op www.netopzee.eu/hollandsekustzuid

* Tekst afkomstig uit de folder van TenneT.