SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Windenergiegebied Borssele

Het windenergiegebied Borssele voor de kust van Zeeland is in 2021 in gebruik genomen. Totaal staan er 173 windturbines die een vermogen van 1.502 Megawatt produceren. Voor het windenergiegebied Borssele geldt dat deze is gesloten voor vrije doorvaart door de windparken en dat doorvaart alleen mogelijk is in de corridor. Door de corridor kunnen schepen tot 45 meter lengte varen.

In de gedragscode corridor windpark Borssele staan de regels en veiligheidstips om op een juiste en manier door dit park te varen.

 Gedragscode corridor windpark Borssele (pdf)
 Werkzaamheden Borssele Windpark 2020 (Vissersbond)