SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over maritieme (pech)hulp

Windenergiegebied Borssele

Het windenergiegebied Borssele voor de kust van Zeeland is momenteel in aanbouw. Er wordent wee windparken in dit gebied gebouwd. Totaal komen er 171 windturbines die een vermogen van bijna 1.500 Megawatt produceren.

 Werkzaamheden Borssele Windpark 2020 (Vissersbond)