SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Ondertekening regeling Kustwacht

Aan boord van Zr.Ms. Luymes ondertekenden de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ank Bijleveld (Defensie) de nieuwe ‘Regeling Organisatie Kustwacht Nederland (ROKN)’. Hiermee is de organisatie Kustwacht Nederland weer geborgd voor de toekomst. In de regeling staat de inrichting van het samenwerkingsverband Kustwacht beschreven met daarbij duidelijk de verantwoordelijkheden van betrokken departementen en diensten.

De ondertekening werd gedaan in de kajuit van het marineschip. Daarbij aanwezig waren ook de Directeur Kustwacht Ronald Blok, de voorzitter van de Raad van de Kustwacht Jan Hendrik Dronkers en commandant Raymon van de Veen. “Als Directeur Kustwacht ben ik verheugd dat de ondertekening van het ROKN vandaag kon plaatsvinden. Bijzonder dat dit onder operationele omstandigheden tijdens de LIVEX getekend kon worden door beide ministers. Hiermee kan Kustwacht Nederland met vertrouwen het volgend decennium in. Het decennium waarin veel ontwikkelingen in het voor ons zo belangrijke maritieme domein op ons afkomen.”


De ondertekening van het ROKN 
in de kajuit van het marineschip.

Gedateerd
De voorganger van deze regeling is het ‘Besluit instelling Kustwacht’ uit 2006. Sindsdien is er het nodige veranderd ten aanzien van de Kustwacht, waardoor een actualisatie nodig was. De ROKN geeft duidelijk aan hoe de Kustwacht als samenwerkingsverband georganiseerd is en wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken departementen en diensten. 


De zes opdrachtgevende ministeries.

Taken voor zes ministeries
De Kustwacht voert, namens de zes opdrachtgevende departementen overheidstaken uit op de Noordzee en aangrenzende gebieden op basis van het jaarlijkse Activiteitenplan en begroting (APB). De ROKN werd ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat als de coördinerende en beleidsverantwoordelijke minister voor de Kustwacht en de minister van Defensie als de beheerder van de Kustwacht.

De opdrachtgevende ministeries zijn (1) Infrastructuur en Waterstaat, (2) Defensie, (3) Justitie en Veiligheid, (4) Financiën, (5) Economische Zaken en Klimaat, (6) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.