SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Windenergiegebieden

Er komen verschillende windenergiegebieden in de Noordzee. In deze windenergiegebieden komen verschillende windparken. Op onze website benoemen we deze kort en verwijzen we door naar andere websites waar veel informatie is te vinden over wind op zee.

 Waar staan en komen de windparken op zee? (windopzee.nl)