SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Sportvissen windmolenparken

Op deze pagina staat informatie over het (sport)vissen in de drie windenergiegebieden voor de Nederlandse kust. Het gaat om Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk. Vanaf 1 mei 2018 zijn deze windparken alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden. In de Gedragscode doorvaart windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door de windparken te varen.

Met een hengel vissen toegestaan
In deze gedragscode staat dat het is toegestaan om te vissen met een hengel in deze parken, maar daarbij dient u wel de regels in acht te nemen. Van 2017-2020 heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de Kustwacht het doorvaren in de drie windparken gemonitord. Specifiek is gekeken naar varen binnen de 50 meter zone rondom de windturbines in de genoemde windparken. Het varen binnen deze zone is niet toegestaan!

Overtredingen sportvissers
Uit de monitoring blijkt dat sportvissers het grootste aantal overtredingen begaan binnen de 50 meter zone rondom de turbines. Rondom de turbines liggen infieldkabels die op dit punt extra kwetsbaar zijn omdat ze enkel door zogenaamde 'scour protection' beschermd worden. Daarnaast kan schade worden veroorzaakt aan de turbines door mogelijke aanvaringen. Op overtreding van deze regels staat een maximale boete van € 20.500,--, één jaar hechtenis of een taakstraf.

Extra toezicht Kustwacht
Om te voorkomen dat nog vaker te dicht in de buurt van turbines wordt gevaren en/of wordt gevist met een hengel binnen 50 meter rondom een windturbine zal de Kustwacht in 2020 extra toezicht houden in de hierboven genoemde windparken.

Informatie