SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Wind(energie) op zee

‘Wind op zee’ staat voor het opwekken van energie uit wind op de Noordzee door middel van windmolenparken. Op de Noordzee staan al diverse windmolenparken en de komende jaren worden er steeds meer gebouwd.

Windmolenpark Luchterduinen

De website www.windopzee.nl geeft informatie van de Rijksoverheid over windenergie op zee, de windparken en de elektriciteitskabels die vanuit de windparken aan land komen.