SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over maritieme (pech)hulp

Wind op zee

De overheid verduurzaamt de energievoorziening in Nederland. Een belangrijke nationale ontwikkeling is de grootschalige bouw van windturbineparken op de Noordzee. Deze worden naast vaarroutes gebouwd die fungeren als aorta voor de West-Europese economie. Het risico op aanvaringen neemt toe en drifters (stuurloze schepen) hebben minder ruimte om al drijvend reparaties uit te voeren. De bouw van deze windurbineparken, een steeds drukker gebruik van de Noordzee, toename van grotere schepen en vrachtvolume, en ontwikkelingen op het gebied van autonoom varen heeft een grote impact op onze organisatie en onze handhavende en dienstverlenende taken. Taken in het kader van maritieme veiligheid zullen toenemen, evenals taken die betrekking hebben op Europese samenwerking binnen de European Coast & Border Guard. Ook de Brexit en daarbij behorende nieuwe wet- en regelgeving zullen meer van Kustwacht Nederland vragen. Verder worden we in toenemende mate als sparringpartner betrokken bij beleid en bij maritieme werkgroepen op diverse ministeries.

Betrokken overheidsorganisaties
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van windenergie op zee. Voor de uitvoering werkt het ministerie binnen de Rijksoverheid nauw samen met alle andere betrokken overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Waterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Defensie e.a.

De website www.windopzee.nl geeft informatie van de Rijksoverheid over windenergie op zee, de windparken en de elektriciteitskabels die vanuit de windparken aan land komen.