SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Wind(energie) op zee

‘Wind op zee’ staat voor het opwekken van energie uit wind op de Noordzee door middel van windmolenparken. Op de Noordzee staan al diverse windmolenparken en de komende jaren worden er steeds meer gebouwd. De ministeries van EZK en I&W hebben in het voorjaar van 2020 afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen om de scheepvaartveiligheid op zee te waarborgen. Op de website van het Noordzeeloket staat een infographic welke inzicht geeft in de aard van die maatregelen en het globale traject voor de implementatie er van voor de periode 2020 tot en met 2025.

Windmolenpark Luchterduinen

De website www.windopzee.nl geeft informatie van de Rijksoverheid over windenergie op zee, de windparken en de elektriciteitskabels die vanuit de windparken aan land komen.