Windmolenparken Noordzee

De overheid verduurzaamt de energievoorziening in Nederland. Windenergie op zee speelt daarin een grote rol. Niet alleen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar al onze buurlanden hebben en bouwen nieuwe windmolenparken in de Noordzee. Op deze pagina is informatie verzameld met betrekking tot deze parken over bijvoorbeeld of je erdoorheen mag varen. De pagina is niet volledig! 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van windenergie op zee. Voor de uitvoering werkt het ministerie binnen de Rijksoverheid nauw samen met alle andere betrokken overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Waterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Defensie e.a. De website www.windopzee.nl geeft informatie van de Rijksoverheid over windenergie op zee, de windparken en de elektriciteitskabels die vanuit de windparken aan land komen.

Nederland

Sinds 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Achtergrondinformatie

België

In Belgische windmolenparken in de Noordzee is doorvaart niet toegestaan.

Achtergrondinformatie

Deel deze pagina
indenergie op zee speelt daarin een grote rol. Niet alleen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar al onze buurlanden hebben en bouwen nieuwe windmolenparken in de Noordzee. Op deze pagina is informatie verzameld met betrekking tot deze parken over bijvoorbeeld of je erdoorheen mag varen. De pagina is niet volledig! 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van windenergie op zee." data-share-imageurl="">