SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Varende eenheden

Deze worden ter beschikking gesteld door de Rijks Rederij en een aantal ministeries en andere instanties.

bekijk hier een overzicht van alle varende eenheden in beeld

Rijksrederij:
De volgende schepen zijn vanuit de Rijksrederij permanent toegewezen aan de Kustwacht:
Het Emergency Towing Vessel Guardian. De Guardian wordt gecharterd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is ondergebracht bij Multraship. De taak van de Guardian is het voorkomen van calamiteiten. Het schip wordt uit voorzorg ingezet vanaf windkracht 5 bft. Dit schip is geen eigendom van de Rijksrederij, maar deze beheert wel het contract tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Multraship.
Patrouillevaartuigen Visarend, Zeearend  en  Barend Biesheuvel

Verder heeft de Kustwacht trekkingsrechten op de volgende, eveneens bij de Rijksrederij ondergebrachte, schepen:
Drie zeegaande betonningsvaartuigen, t.w. de Frans Naerebout, Rotterdam en Terschelling en vier kleinere betonningsvaartuigen voor de ruimere binnenwateren, t.w. Nieuwe Diep, Schuitengat, Vliestroom en Waddenzee. Deze schepen worden ingezet om boeien te onderhouden, te repareren en om nieuwe boeien te plaatsen.
Het multifunctioneel vaartuig Arca dat wordt ingezet bij oliebestrijding en doet daarnaast hydro- en oceanografisch onderzoek.
Meetvaartuig Zirfaea voor hydro- en oceanografisch onderzoek.

De Koninklijke Marine 
Deze stelt een mijnenbestrijdings vaartuig van de Alkmaar-klasse beschikbaar voor Kustwachttaken. (o.a. voor visserijcontrole door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) Verder kan de Kustwacht, indien nodig, gebruik maken van andere schepen van de Koninklijke Marine, zoals fregatten en hydrografische vaartuigen en een aantal kleinere patrouillevaartuigen van de Koninklijke Marechaussee.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het KLPD heeft een aantal patrouillevaartuigen zoals de P42tot haar beschikking die, indien nodig, door de Kustwacht kunnen worden ingezet. Zij zijn zowel langs de Noordzeekust als op het IJsselmeer gestationeerd.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is voor het Kustwachtcentrum één van de belangrijkste diensten waarmee wordt samengewerkt. De KNRM beschikt over een vloot van 75 reddingboten, verspreid over 46 stations langs de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en de randmeren en de Zeeuwse- en Zuid Hollandse Stromen. De reddingboten zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag inzetbaar en worden veelal bemand door vrijwilligers. De KNRM vaart o.m met de Jeanine Parqui (Hoek van Holland), de Jan van Engelenburg (Hansweert) en de George Dijkstra (Terheijde) . Op de kleinere stations langs de Noordzeekust zijn reddingboten van het type Atlantic gestationeerd, zoals de Koen Oberman van station Callantsoog. Op de ruimere binnenwateren worden reddingboten van het type Nikolaas ingezet, zoals de KBW1910 van station Dordrecht.

Particuliere Bergingsmaatschappij
Het SAR verantwoordelijkheids gebied van de Kustwacht omvat ook de Zuidhollandse - en Zeeuwse stromen. In dit gebied is een overeenkomst voor de SAR dienst gesloten tussen de Kustwacht en BST-Dintelsas B.V. BST staat voor Bergings- en Sleepdienst Theunisse. Het Kustwachtcentrum kan voor SAR, op het Haringvliet, het Hollands Diep, het Volkenrak en het Krammer, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikken over het goed uitgeruste materieel van BST. Het zijn de Hellegat, een snelle reddingboot en de Furie 3 een sleepboot.