SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Operationeel Team (OT)

De dagelijkse afhandeling van incidenten gebeurt vanuit het Communicatie en CoördinatieCentrum (CCC). Daarnaast is er 24/7 een opschalingsteam om in geval van een incident, calamiteit, ramp of crisis als ondersteuning van het CCC op te treden. Dit Operationeel Team (OT) kan om verschillende reden gealarmeerd worden. Dit al dan niet in samenwerking met externe partners, zoals veiligheidsregio’s (GRIP-structuur) of (inter-)departementaal (fasestructuur). 

Operationeel Team KustwachtHet Operationeel Team (OT) van de Kustwacht is 24/7 oproepbaar.

Taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van het OT van de Kustwacht is het, in haar verantwoordelijkheidsgebied, op tactisch niveau leiden en coördineren van acties tijdens een calamiteit, ramp of crisis. Dit kan zijn op het gebied van Dienstverlening, Handhaving of Maritime Security.

Samenstelling
Het OT wordt geformeerd uit personeel van de Kustwacht. De functie is een neventaak naast de dagelijkse werkzaamheden. De medewerker heeft een vaste rol waarin hij/zij ook getraind wordt. Er wordt een week piket gedraaid en volgen andere teamleden die bij opschaling opgeroepen worden.

  • Leider Operationeel Team
  • Informatiemanager
  • Verslaglegger
  • Voorlichter
  • Informatiemedewerker
  • Chef van Dienst
  • Eventueel liaisons van betrokken diensten/organisaties

Lees meer