SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Maritieme security

Naast dienstverlening en handhaving is ‘Maritime Security’ vanaf 1 januari 2021 de derde pijler binnen de Kustwacht. Het is van belang dat zeevarenden, schepen en havens, maar ook de maatschappij, worden beschermd tegen terrorisme, oorlogsdreigingen en cyberaanvallen. Veiligheidsrisico’s veranderen namelijk, bijvoorbeeld door geopolitieke ontwikkelingen, ontwikkeling bij/van terreurorganisaties, of digitale dreigingen (cybersecurity).

Cyberaanvallen
De automatisering aan boord van schepen ontwikkelt zich snel. Computersystemen aan boord of aan de wal bewaken en/of verzorgen bijvoorbeeld het motorenmanagement, de temperatuur van de lading en de navigatie van het schip. Ook ten behoeve van de bemanning zijn de mogelijkheden voor communicatie met het thuisfront via social media toegenomen. Daarom hebben veel schepen 24/7 een internetverbinding met de wal. Deze is kwetsbaar voor cyberaanvallen. Maar ook in havens komen nog steeds veel functionarissen van rederij, agent, autoriteiten, ladingeigenaar, verzekeraar etc. aan boord, die een USB –stick in de scheepscomputer willen steken, met alle risico’s van besmetting met malware. In het algemeen geldt dat de ontwikkelingen op het gebied van automatisering aan boord, en in toekomst autonoom varen, de kans op cyberaanvallen en de impact ervan aanzienlijk verhogen. 

Kaping
Bij een kaping van een schip in ons verantwoordelijkheidsgebied, zet de Kustwacht de alarmeringslijnen in gang, onderhoudt de communicatie en ondersteunt de antiterreureenheden met inzet van schepen en vliegtuigen, informatie en desgewenst een opschalingsruimte. Op het moment dat de situatie onder controle is, neemt de Kustwacht de regie om de opvarenden en het schip in veiligheid te brengen.

Informeren
Een andere maritime security-taak van de Kustwacht is het informeren van rederijen met schepen onder Nederlandse vlag als er voor bepaalde regio’s in de wereld dreigingen bekend zijn, zodat de schepen daarvoor maatregelen kunnen nemen. Als er desondanks toch een schip onder Nederlandse vlag wordt aangevallen of gekaapt in het buitenland, dan komt het alarmsignaal bij de Kustwacht binnen. Deze zet dan de alarmeringslijnen in gang, onderhoudt zo nodig de communicatie en neemt deel aan de crisisstructuur die het incident probeert op te lossen.

Analyse en advies
Ook investeert de Kustwacht in analysecapaciteit om risicovolle en verdachte schepen die naar Nederland komen te onderscheppen. Tot slot heeft de Kustwacht een adviserende rol richting andere organisaties.