SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Toezicht visserij

 Dit doen we samen met: NVWA en ILT

We controleren onder andere op naleving van wet- en regelgeving in het kader van nationaal, Europees en internationaal visserijbeleid om duurzaam beheer van visstanden mogelijk te maken en overbevissing te voorkomen. Zo letten we bijvoorbeeld op het naleven van visquota en het gebruik van verboden vistuig, het verplichte gebruik van elektronische systemen (plaatsbepaling via VMS en AIS), vissen in gesloten gebied en het nakomen van een eventuele aanlandplicht. Kustwacht Nederland neemt deel aan internationale inspecties, onder de naam Joint Deployment Plans.

Meer informatie
 Inspecteur Visserij (Twitter)