SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Toezicht mijnbouwactiviteiten Noordzee

 Dit doen we samen met: SodM

Het opsporen en winnen van gas en olie op de Noordzee vallen onder de noemer 'mijnbouwactiviteiten'. Dit geldt ook voor en het aanleggen van (gas)leidingen op de bodem. Samen met inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt de Kustwacht actief toezicht op de naleving van wettelijke regelingen voor het opsporen en winnen van delfstoffen en het transport en de distributie van gas door buisleidingen. Onaangekondigd vinden er inspecties plaats op veiligheid, gezondheid en milieu. Ook worden er watermonsters genomen, om te controleren of voldaan wordt aan de lozingsnorm voor afvalwater.

Meer informatie
 Windenergie op zee (SodM)