SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Verkeersbegeleiding

Kustwacht Nederland zorgt voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer voor de kust van Nederland. De Noordzee wordt volop gebruikt voor bijvoorbeeld transport, evenementen, onderzoek, het leggen van leidingen en het plaatsen van windmolenparken. Wij stemmen dit samen met onze partners op elkaar af. Onder onze verkeersdiensttaken vallen ook het beboeten van schepen die zich niet aan de verplichte vaarroutes en vaarrichting houden, en verkeersmanagement rondom evenementen of bouwplaatsen voor windmolenparken. Soms komt het voor dat een stuk zee niet bevaren mag worden. Bijvoorbeeld als er een scheepswrak met gevaarlijke lading ligt die opgeruimd moet worden. Wij zorgen ervoor dat een of meerdere schepen de wacht houden en erop letten dat andere schepen het verboden gebied niet invaren. 

Schepen die een haven naderen, krijgen een loods of worden via een verkeerscentrale voorzien van informatie over hoe ze veilig binnen kunnen varen. Dit wordt verzorgd door de havenautoriteit.