SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (NSV)

Als er een noodsituatie is op een schip, worden wij gealarmeerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een schip vastloopt of in aanvaring komt met een ander schip. Maar ook als een schip niet meer bestuurbaar is of als de motor kapot is. 24 uur per dag is Kustwacht Nederland bereikbaar via radiofrequenties, satelliettelefoon, mobiele telefoon en e-mail. Dankzij het Automatic Identification System (AIS) aan boord van veel schepen weten wij waar het zich bevindt. Als dit niet bekend is, zijn posities op de zeekaart belangrijk.

24 uur per dag is de Kustwacht bereikbaarDe Kustwacht is 24/7/365 bereikbaar via verschillende communicatiemiddelen.

Zoeken
Bij gebrek aan informatie komt het voor dat wij een schip moeten zoeken. Wij waarschuwen scheepvaart in de buurt van het schip in nood om hulp te bieden of om mee te helpen met zoeken.

Noodbakens
Er zijn schepen met een noodradiobaken aan boord. Als alle communicatiesystemen uitvallen, zendt dit baken nog steeds een continu noodsignaal uit. Op die manier is het schip te vinden en kunnen de mensen worden gered. Ook vliegtuigen hebben zo'n noodradiobaken aan boord. 

Verder voorzien wij de scheepvaart van actuele en betrouwbare veiligheidsberichten. Zo worden schepen bijvoorbeeld gewaarschuwd voor storm, aanvaringen of bijzonderheden op de vaarwegen.