SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Nautisch beheer

Met gemiddeld 230.000 scheepsbewegingen per jaar is de Noordzee een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. De Kustwacht heeft tot doel om op een effectieve en efficiënte wijze te komen tot een zo verantwoord en veilig mogelijk gebruik van de Noordzee. Bureau Nautisch beheer is verantwoordelijk voor de nautische voorwaarden waaraan werkzaamheden (North Sea Activity - NSA) en evenementen op de Noordzee moeten voldoen. Door onder andere scheepvaartroutes en vaarwegen vrij te houden van obstakels wordt een veilige en vlotte doorvaart gegarandeerd en de kans op aanvaringen beperkt.  Nautische veiligheid betreft de mate waarin de risico’s van scheepsongevallen beheerst worden tot een acceptabel en bij voorkeur verwaarloosbaar niveau.

Evenementen op de NoordzeeOok voor niet-vergunningsplichtige evenementen is het nuttig om de Kustwacht te informeren. (Foto: FlyingFocus)

Bevoegde autoriteit
Conform de Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheepvaartreglement territoriale zee (STZ) is de Directeur Kustwacht aangewezen als bevoegde autoriteit binnen de territoriale zee, uitgezonderd de aanloopgebieden. Daarnaast heeft de Directeur Kustwacht conform het gecombineerd jaarplan de verantwoordelijkheid om te komen tot een zo veilig mogelijk gebruik van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone. Daarin gelden wet- en regelgeving opgesteld vanuit de International Maritime Organisation (IMO) en afspraken uit de International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities  (IALA).

Wat doet bureau Nautisch Beheer?
Nautisch beheer geeft nautisch advies aan zowel overheden als niet-overheden. Dit zijn onder andere de volgende instanties: Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritiem (DGLM) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Team Maritieme Politie (TMP), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Dienst der Hydrografie, (Rijks)havenmeesters, Verkeerscentrales.

Bureau Nautisch beheer is conform het gecombineerd jaarplan verantwoordelijk voor de volgende operationele dienstverleningstaken:

 • Beoordelen en voorwaarden stellen aan een North Sea Activity (NSA)
  (Artikel 2. Regeling organisatie Kustwacht Nederland)
 • Beoordelen en voorwaarden stellen aan vergunningen voor Bijzonder transport en werkzaamheden
  (Artikel 7. Scheepvaartreglement territoriale zee)
 • Beoordelen en voorwaarden stellen aan vergunningen voor Evenementen
  (Artikel 12. Scheepvaartreglement territoriale zee)
 • Beoordelen en voorwaarden stellen aan vergunningen voor laden, lossen of bunkeren op zee
  (Artikel 13. Scheepvaartreglement territoriale zee)
 • Explosieven opruiming
 • Zeeverkeersonderzoek
 • Vaarwegmarkering
 • Verkeersbegeleiding

Meer informatie