SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over maritieme (pech)hulp

Nautisch beheer

Organisatoren van evenementen of organisaties die zich (gaan) bezighouden met bijzondere nautische activiteiten, vragen bij ons een vergunning aan. Een voorbeeld van dat laatste is het opruimen van wrakken of bij andere werkzaamheden op zee. Wij beoordelen de aanvraag en zo nodig stellen wij bijvoorbeeld tijdelijke verkeersbegeleiding van het scheepvaartverkeer in. Dit doen we onder andere door de vaarroutes aan te passen met behulp van boeien (verkeersborden op zee).