SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Nautisch beheer

Organisatoren van evenementen of organisaties die zich (gaan) bezighouden met bijzondere nautische activiteiten, vragen bij ons een vergunning aan. Een voorbeeld van dat laatste is het opruimen van wrakken of bij andere werkzaamheden op zee. Wij beoordelen de aanvraag en zo nodig stellen wij bijvoorbeeld tijdelijke verkeersbegeleiding van het scheepvaartverkeer in. Dit doen we onder andere door de vaarroutes aan te passen met behulp van boeien (verkeersborden op zee). 

Evenementen op de NoordzeeOok voor niet-vergunningsplichtige evenementen is het nuttig om de Kustwacht te informeren. (Foto: FlyingFocus)

Evenementen
Indien een evenement plaatsvindt buiten het gemeentelijk ingedeeld gebied, ook wel vanaf de 1 kilometerzone zoals beschreven in artikel 12 van het ‘Scheepvaartreglement territoriale zee (STZ)’ (zie verder), is er toestemming benodigd van de Directeur Kustwacht. Lees daar meer over op de pagina evenementen op de Noordzee.