SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is onder andere verantwoordelijk voor de bewaking van de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, het dierenwelzijn en de natuur. Dit betreft ook het toezicht op de visserij, waarbij de Kustwacht en de NVWA nauw samenwerken. 

Gesloten gebieden
In de EEZ zijn er een aantal gebieden waar op basis van de Visserij wetgeving of op basis van de Natuurwetgeving beperkingen zijn gesteld aan visserij met bepaalde visserij methoden. Sommige gebieden zijn bijvoorbeeld gesloten voor bodem beroerende vistuigen om jonge platvis te ontzien.

Vangstregistratie
Ter bescherming van visbestanden en bevordering van biodiversiteit gelden er onder andere regels met betrekking tot het maximum aantal vissersvaartuigen, de maaswijdte, het motorvermogen, de visnetvoorzieningen, de vangstmethoden, de vissoorten, vangstquota en minimummaten. Vissers dienen de vangsten te registreren in een visserijlogboek en deze dagelijks door te sturen aan de NVWA. Ter controle hierop dienen vissers zich voor binnenkomst in een haven aan te melden bij de NVWA.

Toezicht visserij
Vanuit het Kustwachtcentrum wordt 24/7 toezicht gehouden op de visserij in het Nederlandse Deel van de Noordzee (EEZ). De varende en vliegende eenheden houden toezicht vanaf het water en vanuit de lucht. Bij eventuele aandachtspunten kan er een fysieke visserij inspectie op zee worden uitgevoerd.

Controle
Om controles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is er aan boord van de patrouilleschepen van de Kustwacht vaak een samengesteld team aanwezig van bijvoorbeeld de NVWA, de Inspectie leefomgeving en transport en de Politie. De boarding officer van de NVWA kijkt bij een controle aan boord van een vissersschip onder andere of de vergunningen, quota, motorvermogen, de visnetten en het visserij-logboek in orde zijn. 

Europese Unie
Er gelden voorwaarden in diverse Europese zeegebieden voor het gebruik van vistuigen en visserijmethoden die invloed hebben op de vangstsamenstelling, de mate van bodemberoering en de ontsnapping van bepaalde soorten. In deze Europese zeegebieden zijn de NVWA visserij inspecteurs bevoegd op te treden als ‘Union Inspector’.