SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is de belangrijkste operationele partner voor het uitvoeren van reddingsacties op het water. De Kustwacht kan permanent gebruik maken van de reddingboten van de KNRM. De locaties van de boten zijn verspreid door het hele verantwoordelijkheidsgebied van de Kustwacht. De bemanningen van de reddingboten zijn profesionele vrijwilligers. Ze staan dag en nacht klaar om in actie te komen voor als ze gealarmeerd worden door de Kustwacht.

Logo KNRM

Reddingboten KNRMDe KNRM beschikt over verschillende type reddingboten.

Strand
Naast de reddingboten heeft de KNRM ook 'kusthulpverleningsvoertuigen (KHV)'. Grote trucks voor hulpverlening op het strand. De KHV ondersteunen de reddingboten vanaf de wal in geval van (grote) zoekacties en kunnen worden ingezet voor het vervoer van gewonden op het strand. In de zomermaanden houden KNRM Lifeguards dagelijks toezicht op het strand en in zee op de Friese Waddeneilanden en bij Wassenaar.

KusthulpverleningsvoertuigMeerdere KNRM-stations langs de kust hebben een kusthulpverleningsvoertuig.

Overig
De KNRM heeft ook een Radio Medische Dienst (RMD). Voor medisch advies als gevolg van een ongeluk of ziekte aan boord is via het Kustwachtcentrum 24 uur per dag de RMD beschikbaar. 

Meer informatie
 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)