SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Douane

De Douane op zee voert onder andere dezelfde taken uit als de Douane op het land: controle van in- en uitvoer van goederen. We werken nauw samen met de Douane om het grensverkeer en het toezicht hierop zo efficiĆ«nt mogelijk te laten verlopen. De Douane is daarnaast bevoegd om een aantal Kustwachttaken uit te voeren op het gebied van milieuveiligheid, verkeersscheidingsstelsels, mijnbouwinstallaties en visserij. Ook kunnen zij worden ingezet ter ondersteuning van search and rescue acties. 

Controles op zee
Aan boord van onze patrouilleschepen is een boarding officer van de Douane aanwezig om controles uit te voeren op zee. De Douane controleert of schepen in bezit zijn van de juiste vergunningen en treedt op tegen de smokkel van onder andere wapens, geld, drugs, ondeugdelijke geneesmiddelen, levende dieren, producten van dieren en namaakgoederen.

Aan boord van het Kustwachtvliegtuig zijn luchtwaarnemers van de Douane aanwezig. Ook levert de Douane personeel voor het Maritieme Informatie Knooppunt (MIK) en de Handhavingsdesk op het Kustwachtcentrum. Hier wordt onder andere gemonitord of schepen door de zone kustverkeer varen, in verkeersscheidingsstelsels tegen de richting in varen of niet haaks kruizen.  


Aan boord van onze patrouilleschepen is een boarding officer van de Douane aanwezig.

Voor informatie over risicovinding en over de status van de goederen aan boord van het te controleren vaartuig kan het Douane Landelijk Tactisch Centrum geraadpleegd worden. Het Douane Landelijk Team Jachten kan op verzoek verder onderzoeken of douanerechten en BTW zijn betaald over een vaartuig. Met behulp van de kennis, specialisme en internationale contacten van het Douane Landelijk Team Jachten kunnen jachten opgespoord worden die mogelijk belasting ontduiken.