SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Radio Medisch Advies

Op grond van internationale regelgeving en verdragen is Nederland gehouden een Radio Medische Dienst te onderhouden t.b.v. zeevarenden voor het verlenen van medisch advies in geval van ziekte of ongevallen aan boord van schepen. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is sinds 1 januari 1999 belast met het verstrekken van radio medische adviezen (RMA). Alle INMARSAT-telex en email 38@rmd.knrm.nl (Spoed MEDEVAC), 32@rmd.knrm.nl (Regulier MEDICAL) 00@rmd.knrm.nl (Niet Urgent) RMA-verzoeken worden automatisch, via een computernetwerk en het Kustwachtcentrum, door het satellietgrondstation te Burum doorgezonden naar de dienstdoende arts.

In het geval van RMA-verzoeken die niet via INMARSAT-telex binnenkomen, maar via de radio (VHF/MF), INMARSAT B/F/M of telefoon (nr 0223 542500) zorgt het Kustwachtcentrum voor het in contact treden met de dienstdoende arts.