SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

‘Zit je nét in een gesprek, loopt er een kind of kat door het beeld’

Vijf “Kustwachters” over Corona en hun dagelijks werk
Welke impact heeft Corona op je werk? Wat kan tijdelijk niet, waar moet je improviseren en hoe krijg je zaken tóch voor elkaar? Vijf medewerkers van Kustwacht Nederland geven een kijkje op hun werkvloer. Waar alles nu nét anders gaat, om de veiligheid op zee te blijven waarborgen!

Piet van Schie | Duty officer op het Kustwachtcentrum

‘Na elke dienst poetsen we het hele centrum’

Als Duty officer geef ik leiding aan het team in ons Kustwachtcentrum. Wij coördineren hier alle vragen en meldingen over situaties op zee; 24 uur per dag. Elke acht uur komt er een andere team van vijf man. We kunnen niet thuis werken, vanwege de benodigde apparatuur en databases. Normaal gesproken lopen hier vaak collega’s of groepjes bezoekers binnen. Dat kan nu niet. We zien dus weinig mensen. Het voelt daardoor alsof we continu een weekenddienst draaien. In het centrum zitten we best ver uit elkaar en proberen we zoveel mogelijk op afstand te overleggen. Dat lukt vaak, maar soms moet je samen naar een situatie kijken. Met de andere collega’s communiceren we nu vooral via telefoon of mail. Gelukkig is er nog geen groot incident geweest, want dan wordt het wel uitdagender. Na elke dienst poetsen we het hele centrum voor het volgende team. Het is nog nooit zó schoon geweest!’

Fred van Veen | Boarding officer

‘We werken nu vijf dagen achterelkaar op zee’

‘We zijn als boarding officers de ogen en oren op het water. Dagelijks houden we de scheepvaart in de gaten en bewaken we de Noordzeekust. We controleren bijvoorbeeld op lozingen, smokkel en onderbemenste schepen. Normaal gesproken draaien we diensten van drie dagen. We werken dan vanaf kleine patrouilleschepen en slapen in tweepersoonshutten. Nu zitten we tijdelijk op een groot schip, waar meer ruimte is en iedereen een eigen hut heeft. We werken vijf dagen achterelkaar op zee, zodat er minder wisselingen zijn. Voor controles gaan we niet meer zomaar aan boord van andere schepen. We varen langer naast een schip en gebruiken vooral de radioverbinding om contact te hebben. Alleen als het noodzakelijk is, gaan we aan boord. Het is soms improviseren nu. Persoonlijk contact is namelijk belangrijk in ons werk. Nee, Corona is absoluut geen vriend. Maar binnen de beperkingen, vinden we onze weg.’  

 Martine Vader | Hoofd Bedrijfsvoering

‘De druk op onze ICT-systemen is groot’

‘Als afdeling Bedrijfsvoering ondersteunen we de hele Kustwachtorganisatie. Onder meer met ICT, opleidingen en managementinformatie. We merken nu dat er veel druk ligt op ons thuiswerksysteem. De functioneel beheerders staan continu “aan”, want goed werkende ICT is onmisbaar. Als Kustwacht zitten we midden in een vernieuwingstraject; we zijn op weg naar een nieuw Kustwachtcentrum. Ons thuiswerksysteem is wat verouderd, maar functioneert gelukkig nog voldoende. Wél wordt het belang van het nieuwe centrum extra duidelijk. Qua opleidingen ligt er veel stil. Kort geleden zouden vijftien collega’s starten met onze nieuwe basiscursus. Alleen E-learning is beschikbaar, daarom ontwikkelen we nog extra digitale werkvormen. Dit is een uitdagende periode, ook al houden we het bedrijf goed draaiende. Ik mis vooral het contact met de collega’s nu alles op afstand gebeurt.’ 

Hans Spiegelaar | Beleidsadviseur handhaving, dienstverlening & maritime security

‘Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel geskypet’

‘Wat betekent het Corona-virus voor het maritiem domein? Dat is de vraag waar ik me als beleidsadviseur nu veel mee bezighoudt. Ik volg continu de actuele ontwikkelingen, overleg met al onze samenwerkingspartners en adviseer over de te nemen maatregelen binnen de Kustwacht. Samen moeten we ons netwerk in stand houden, zodat we goed blijven functioneren op zee. We weten elkaar allemaal goed te vinden en gaan niet in de paniekstand. Je merkt dat de Kustwacht en betrokken organisaties kunnen omgaan met crisissituaties. Alle overleggen gaan nu vooral digitaal. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel geskypet. Zit je net in een serieus gesprek, loopt er een kind of kat door het beeld. Dat is vast herkenbaar. Het vraagt van iedereen wat improvisatie en flexibiliteit.’   

 Jan Hansen | Hoofd Bureau planning & verantwoording 

‘Gelukkig is de uitval van personeel zeer beperkt’

‘Goede personeelsplanning is áltijd belangrijk, nu helemaal. Want zodra er veel mensen uitvallen, kan dit onze cruciale processen raken. Daarom ben ik elke dag bij ons Corona-crisisoverleg om de stand van zaken te bespreken. Gelukkig is de uitval zeer beperkt. Een paar medewerkers waren ziek, maar het ziekteverzuim is laag. Er zijn verschillende maatregelen genomen, om mensen zoveel mogelijk te beschermen. We varen nu bijvoorbeeld met één groot patrouilleschip, met vaste ploegen die langer op zee blijven. Ook worden overal de RIVM-richtlijnen heel nauw gevolgd. Ik werk nog wel op kantoor, omdat ik de systemen daar nodig heb. Het is best ongezellig, zo zonder m’n directe collega’s. Maar ik ben blij dat het goed gaat met de personele inzet. En worden toch meerdere collega’s ziek? Dan kunnen we nog voldoende schuiven met roosters en diensten, om alles operationeel te houden.’ 

Meer informatie

Tekst Winneke Kok (GH+O)