Persberichten

Kordate samenwerking Kustwacht, KNRM en marine leidt snel naar vermiste man overboord

PERSBERICHT

Het Kustwachtcentrum twijfelde geen moment toen om 15:19 uur een man overboord melding binnen kwam. Het cargo schip Olza B (5BF24) voer ongeveer 25 kilometer noordwest van Vlieland en meldde een vermist bemanningslid. Er werd groots ingezet met 6 reddingboten van de KNRM, twee helikopters en een kustwachtvliegtuig. Zelfs de Koninklijke Marine zocht mee en vond het slachtoffer als eerste.

 

Zr.Ms. Karel Doorman bevond zich in de buurt van het zoekgebied en bood haar diensten aan. De helikopter van de Doorman vond het slachtoffer vrij snel na de eerste zoekslagen. De status van de man is nog onbekend.

Kustwachtsleper voorkomt ramp met boorplatform

PERSBERICHT

Het scheelde weinig of de herfststorm van vannacht had een ramp op zee kunnen veroorzaken. Door een uitstekende coördinatie tussen het Kustwachtcentrum en de sleper Ievoli Amaranth kon een aanvaring met een boorplatform voorkomen worden. Vissersvaartuig Iede Kornelis (UK-47) raakte door een kapotte keerkoppeling op drift richting een veld met platformen. Het vaartuig naderde platform K12-G tot 1,5 mijl.

 

 

De Emergency Towing Vessel Ievoli Amaranth voer vannacht in de buurt van het stuurloze vaartuig. De sleper wordt uit voorzorg ingezet bij windkracht 5 en meer en bevond zich op 12 mijl afstand van de vissersboot. “Met een uurtje waren we bij het schip”, vertelt stuurman Jurgen Kerssen over de reddingsactie. “We zagen direct dat een lastige klus zou worden. We hadden te maken met golven van 5 meter hoog en windstoten met uitschieters naar windkracht 12.” Het lukte de bemanning van de Amaranth toch om een sleepverbinding te maken, zodat een aanvaring met het platform voorkomen kon worden. Beide schepen zijn inmiddels veilig aangekomen in de haven van Den Helder.  

Kustwacht zet zich nationaal en internationaal op de kaart

PERSBERICHT

Oefening en realiteit kwamen wel heel dicht bij elkaar voor de Nederlandse Kustwacht afgelopen week. In een week waarin de Kustwacht gastheer was van de internationale delegatietop NACGF en 2 omvangrijke oefeningen organiseerde, liet de Kustwacht ook zien waartoe het in staat is als het er echt om gaat. In één week tijd verleende de Kustwacht hulp bij een grote scheepsramp, sleepte het twee keer een op drift geraakt vrachtschip en zette een zoekoperatie op touw in de Westerschelde.

Het gebeurde weliswaar niet in de Nederlandse territoriale wateren, niettemin had de Kustwacht ook bemoeienis met de scheepsramp voor de kust van België waarbij het Nederlandse vrachtschip Flinterstar zonk. Het Kustwachtcentrum stuurde enkele reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) naar de ramplocatie en onderhield nauw contact met het Belgische Kustwachtcentrum.

Het was schakelen voor het communicatie- en coördinatiecentrum van de Kustwacht, want aansluitend kwam eenzelfde soort rampscenario dinsdag 6 oktober voorbij in een grootschalige oefening, die plaatsvond op het Marsdiep tussen Den Helder en Texel. Met inzet van de Koninklijke Marine en de KNRM zette de Kustwacht een geslaagde oefening neer, die noodgedwongen ingekort werd vanwege de scheepsramp voor de kust van België. Het oliebestrijdingsvaartuig Arca zou acte de présence geven tijdens de oefening, maar werd aanstonds aangeboden aan België om mee te helpen met het ruimen van de olievervuiling. Op dit moment is de Arca nog drukdoende met die taak.

Vlak nadat de tweede grote Kustwachtoefening beëindigd was, waarbij een interventie op een verdacht vaartuig werd gecoördineerd en uitgevoerd, kreeg het Kustwachtcentrum gisteravond een melding binnen van een vermiste zwemmer in de Westerschelde. Reddingboten van de KNRM en de Kustwachthelikopter werden er op af gestuurd, maar vonden niets.

Kustwacht organiseert twee spectaculaire oefeningen

PERSBERICHT

Nederland organiseert van 5 tot en met 8 oktober de internationale top, de North Atlantic Coast Guard Forum. Het gastland behoort als onderdeel hiervan ook een grote oefening te organiseren. Onder de noemer GUARDEX vindt er op dinsdag 6 oktober een Search & Rescue en Milieu-oefening plaats en op woensdag 7 oktober een Handhavingsoefening. Tijdens beide oefeningen komen allerlei aspecten aan bod op het gebied van rampbestrijding, het redden van mensen en handhaving.

 

Samen met de Koninklijke Marine, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Douane, Politie, Brandweer op de Noordzee Pre Sar (BroNS) en andere internationale kustwachten, laat de Nederlandse Kustwacht zien dat zij de handen ineen kunnen slaan. De Nederlandse Kustwacht is er om de veiligheid op de Noordzee te waarborgen. Ook ziet de Kustwacht toe op een verantwoord gebruik van de Noordzee. De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. De kans is groot dat er in onze territoriale wateren mensen in problemen raken. Regelmatig wordt de Kustwacht ingeschakeld bij rampen en incidenten. Soms gaat het om een aanvaring of schepen raken in de problemen als gevolg van de weersomstandigheden. Alleen al op het gebied van Search and Rescue, de internationale benaming van het redden van mensen op zee, vinden er ongeveer 1.700 acties per jaar plaats, gecoördineerd door de Kustwacht. Bij grote incidenten komen meerdere hulpdiensten in actie. De aansturing vanuit het Kustwachtcentrum en de samenwerking op de ramplocatie moeten dan vlekkeloos verlopen. Op dinsdag 6 oktober krijgen de hulpdiensten te maken met een veelheid aan incidenten en rampen: een aanvaring tussen 2 schepen, brand aan boord, drenkelingen, gewonden, olievervuiling. Het komt allemaal samen. Op woensdag 7 oktober vindt er een drugstransport plaats en doet de Politie het verzoek aan de Kustwacht om mede met behulp van Defensie het transport op zee op te sporen en vervolgens een interventie te plegen.

Nederlandse Kustwacht organiseert internationale top

PERSBERICHT

De Nederlandse Kustwacht is van maandag 5 tot en met donderdag 8 oktober gastheer van het North Atlantic Coast Guard Forum, een niet-verdragsgebonden forum tussen de kustwachtorganisaties van 20 lidstaten. Met als thema ‘future operations’ gaan afgevaardigden van 14 kustwachten tijdens deze dagen met elkaar om tafel. Doel is om de onderlinge samenwerking van Kustwachtorganisaties te promoten, netwerken uit te bouwen, informatie uit te wisselen en ervaringen te delen.

Het North Atlantic Coast Guard Forum is opgericht in 2007. Per jaar organiseert één van de deelnemende landen in het voorjaar een 'expert meeting'. In het najaar volgt dan telkens een bijeenkomst van de delegatiehoofden – de zogenaamde ‘summit’. Dit jaar is de Nederlandse Kustwacht gastheer en organiseert het forum in Rotterdam aan boord van de SS Rotterdam.

De Nederlandse Kustwacht is een netwerkorganisatie waarin diverse partijen samenwerken, om dienstverlening en handhaving op de Noordzee gestalte te geven. Met een steeds grotere complexiteit van factoren op zee, zoals windmolens, visserij, recreatie en scheepvaart, heeft de Noordzee zich ontwikkeld tot één van de drukste en meest benutte zeeën ter wereld.

Het is voor Kustwacht organisaties evident dat grote incidenten niet altijd alleen afgehandeld kunnen worden. We hebben elkaar nodig. Het is daarom heel belangrijk dat er afstemming plaatsvindt op het gebied van dienstverlening en handhaving op zee. Denk daarbij aan de wijze van opereren, aansturen en innovatie.

Vissersvaartuig strandt in Scheveningen

PERSBERICHT

Een vissersvaartuig, de SCH-3 Renzo, is vanochtend vastgelopen op het strand van Scheveningen, iets ten noorden van de Noordpier. Het kustwachtcentrum alarmeerde de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) die op dit moment ter plaatse is, onder andere met twee kusthulpverleningsvoertuigen.

De twee bemanningsleden zijn vrij snel van boord gehaald en zijn ongedeerd. Het vaartuig liep vast op een strekdam. Als gevolg daarvan ontstond er een gat in de romp ter hoogte van de machinekamer. Het vaartuig maakt water. Er wordt nu geprobeerd om het bootje los te krijgen.

Kustwacht neemt patiëntenvervoer over van Defensie

PERSBERICHT

Het patiëntenvervoer gebeurde de afgelopen periode door Defensie, terwijl de krijgsmacht per 1 juli 2015 met deze taak zou stoppen. Door problemen bij de aanbesteding heeft de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân tot op heden geen vervanger kunnen vinden.

 

Zware belasting

 

Defensie stopt met het vervoer omdat het een zware belasting is voor de schaarse helikoptercapaciteit, terwijl het geen kerntaak is. Ook zijn de gebruikte Cougar- en NH90-helikopters relatief groot en zwaar voor de taak. Zo kunnen de helikopters niet landen op het dak van de ziekenhuizen in Groningen en Leeuwarden.

Lichtere helikopters

 

De kustwachthelikopters die patiënten nu gaan vervoeren, zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in eerste instantie gecontracteerd voor search and rescue (SAR) taken boven de Noordzee en ruime binnenwateren. Zij zijn geschikt voor patiëntenvervoer en aanzienlijk lichter dan de Defensiehelikopters. De benodigde vlieguren passen in het bestaande contract. De afspraken gelden tot RAV Fryslân de aanbesteding heeft voltooid. Het  betreft in beginsel een periode van drie maanden, die indien nodig kan worden verlengd tot maximaal één jaar.

 

Kustwachtcentrum coördineert

 

De 2 kustwachthelikopters staan continu gereed voor SAR-taken vanaf de Rotterdamse Maasvlakte en Den Helder Airport. Het patiëntenvervoer wordt uitgevoerd vanaf Den Helder Airport. Het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineert de inzet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betaalt de kosten.

 

Winst

 

Deze tijdelijk regeling is winst voor zowel de regio als Defensie. Het patiëntenvervoer is gegarandeerd tot RAV Fryslân de aanbesteding heeft voltooid en Defensie kan de schaarse helikoptercapaciteit inzetten voor haar primaire taken. Daarnaast houdt de luchtmacht in de planning rekening met onder meer de bijdrage aan de NATO Response Forces (NRF), de snelle reactiemacht van het NAVO-bondgenootschap. Als de recente situatie nog lang zou duren zou deze planning in het gedrang kunnen komen.  

 

Drukke zomermaand voor Kustwachtcentrum

PERSBERICHT

Het Kustwachtcentrum in Den Helder heeft een bijzonder drukke juli maand achter de rug. Voor 397 incidenten, waarvan 14 medische evacuaties, stuurde het coördinatiecentrum diverse varende en vliegende eenheden op pad. In aansturing van de Kustwacht kwamen 443 reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de reddingsbrigades in actie voor hulpverlening en redding op het water. Het merendeel van de incidenten betrof veelvoorkomende zaken, zoals vastgelopen vaartuigen en motorproblemen. Maar er waren ook bijzondere incidenten, zoals een overboord geslagen schipper en een duikster in problemen. Beiden kwamen helaas om het leven. Per jaar krijgt het Kustwachtcentrum ongeveer 2.000 meldingen binnen, waarvan ongeveer 1.700 incidenten search & rescue betreffen.

Substantie aangetroffen nabij Wassenaar

PERSBERICHT

Het Kustwachtcentrum in Den Helder ontving vanochtend een melding van de reddingsbrigade Wassenaar die een rood-bruine substantie vlak voor de kust van Wassenaar opmerkte. Het Kustwachtcentrum alarmeerde de betrokken instanties. Een politiehelikopter is ter plaatse en Rijkswaterstaat neemt op dit moment monsters. Mensen zijn op last van de politie uit het water gehaald. Er zijn ook meldingen binnen gekomen over een soortgelijke substantie noord van de pier van Scheveningen. Het is op dit moment niet bekend of het om dezelfde substantie gaat en of mensen ook daar uit het water moeten blijven.

Duikster in problemen nabij Zandvoort

PERSBERICHT

Het Kustwachtcentrum in Den Helder heeft vanmorgen een reddingsactie opgezet voor een sportduikster. De vrouw kwam om nog onbekende reden in problemen voor de kust van Zandvoort. Direct is een kustwachthelikopter ingezet om de vrouw zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. De reddingboot van de KNMR is ook gealarmeerd en is met ambulancepersoneel ter plaatse gegaan, maar hoefde niet in actie te komen. De kustwachthelikopter heeft de vrouw inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. De status van de duikster is onbekend. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Dat gebeurt door het Team Maritieme Politie Landelijke Eenheid.

Pagina's