Kustwacht neemt patiëntenvervoer over van Defensie

PERSBERICHT

Het patiëntenvervoer gebeurde de afgelopen periode door Defensie, terwijl de krijgsmacht per 1 juli 2015 met deze taak zou stoppen. Door problemen bij de aanbesteding heeft de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân tot op heden geen vervanger kunnen vinden.

 

Zware belasting

 

Defensie stopt met het vervoer omdat het een zware belasting is voor de schaarse helikoptercapaciteit, terwijl het geen kerntaak is. Ook zijn de gebruikte Cougar- en NH90-helikopters relatief groot en zwaar voor de taak. Zo kunnen de helikopters niet landen op het dak van de ziekenhuizen in Groningen en Leeuwarden.

Lichtere helikopters

 

De kustwachthelikopters die patiënten nu gaan vervoeren, zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in eerste instantie gecontracteerd voor search and rescue (SAR) taken boven de Noordzee en ruime binnenwateren. Zij zijn geschikt voor patiëntenvervoer en aanzienlijk lichter dan de Defensiehelikopters. De benodigde vlieguren passen in het bestaande contract. De afspraken gelden tot RAV Fryslân de aanbesteding heeft voltooid. Het  betreft in beginsel een periode van drie maanden, die indien nodig kan worden verlengd tot maximaal één jaar.

 

Kustwachtcentrum coördineert

 

De 2 kustwachthelikopters staan continu gereed voor SAR-taken vanaf de Rotterdamse Maasvlakte en Den Helder Airport. Het patiëntenvervoer wordt uitgevoerd vanaf Den Helder Airport. Het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineert de inzet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betaalt de kosten.

 

Winst

 

Deze tijdelijk regeling is winst voor zowel de regio als Defensie. Het patiëntenvervoer is gegarandeerd tot RAV Fryslân de aanbesteding heeft voltooid en Defensie kan de schaarse helikoptercapaciteit inzetten voor haar primaire taken. Daarnaast houdt de luchtmacht in de planning rekening met onder meer de bijdrage aan de NATO Response Forces (NRF), de snelle reactiemacht van het NAVO-bondgenootschap. Als de recente situatie nog lang zou duren zou deze planning in het gedrang kunnen komen.  

 

Deel deze pagina