Nederlandse Kustwacht organiseert internationale top

PERSBERICHT

De Nederlandse Kustwacht is van maandag 5 tot en met donderdag 8 oktober gastheer van het North Atlantic Coast Guard Forum, een niet-verdragsgebonden forum tussen de kustwachtorganisaties van 20 lidstaten. Met als thema ‘future operations’ gaan afgevaardigden van 14 kustwachten tijdens deze dagen met elkaar om tafel. Doel is om de onderlinge samenwerking van Kustwachtorganisaties te promoten, netwerken uit te bouwen, informatie uit te wisselen en ervaringen te delen.

Het North Atlantic Coast Guard Forum is opgericht in 2007. Per jaar organiseert één van de deelnemende landen in het voorjaar een 'expert meeting'. In het najaar volgt dan telkens een bijeenkomst van de delegatiehoofden – de zogenaamde ‘summit’. Dit jaar is de Nederlandse Kustwacht gastheer en organiseert het forum in Rotterdam aan boord van de SS Rotterdam.

De Nederlandse Kustwacht is een netwerkorganisatie waarin diverse partijen samenwerken, om dienstverlening en handhaving op de Noordzee gestalte te geven. Met een steeds grotere complexiteit van factoren op zee, zoals windmolens, visserij, recreatie en scheepvaart, heeft de Noordzee zich ontwikkeld tot één van de drukste en meest benutte zeeën ter wereld.

Het is voor Kustwacht organisaties evident dat grote incidenten niet altijd alleen afgehandeld kunnen worden. We hebben elkaar nodig. Het is daarom heel belangrijk dat er afstemming plaatsvindt op het gebied van dienstverlening en handhaving op zee. Denk daarbij aan de wijze van opereren, aansturen en innovatie.

Deel deze pagina