Partners

Naast de zes ministeries (zie pagina ‘Over ons’) waarvoor we de Kustwachttaken coördineren en uitvoeren, werkt de Nederlandse Kustwacht nauw samen met de volgende (al dan niet overheids-) diensten:

 • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij;
 • Reddingsbrigade Nederland;
 • Regionale scheepvaartverkeerscentrales langs de Nederlandse kust;
 • Hydro Meteo Centrum Noordzee van Rijkswaterstaat Zee en Delta;
 • Team Maritieme Politie;
 • SAR eenheid Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV)
 • Satelliet grondstation in Burum;
 • Samenwerkende Operators van de Nederlandse olie- en gasindustrie;
 • Radio Medische Dienst van de KNRM;
 • Bergings- en sleepvaartbedrijf BST;
 • 16 aan water grenzende veiligheidsregio’s;
 • Vliegverkeercentra Schiphol (burgerluchtvaart) en Nieuw-Milligen (militaire luchtvaart);
 • Redding Coördinatie Centra in de omringende Noordzeelanden, maar ook wereldwijd.