SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL)

Om ons werk snel en goed te kunnen doen, moeten wij weten wat er gebeurt op de Noordzee. In vaktermen noemen we dit een ‘maritiem situatiebeeld’. Hiervoor wordt door het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL) informatie verzameld en verrijkt. Deze informatie krijgen we via het Automatic Identification System (AIS), Vessel Monitoring System (VMS) met gegevens over het schip en zijn lading, camera- en alarmsystemen, radar- en satellietsystemen en fysieke waarneming door vliegtuigen en schepen van de Kustwacht.

Verder krijgen we informatie van havenautoriteiten, verkeerscentrales, weerdiensten en andere maritieme en kustwachtorganisaties in binnen- en buitenland. Al deze informatie wordt gecombineerd met informatie van de politie, Douane, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Rijkswaterstaat, Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee. Al deze diensten zijn fysiek vertegenwoordigd en werken samen binnen het MIK-NL. 

Snel en effectief optreden
Alle verzamelde informatie analyseren en beoordelen we. Zien we afwijkend gedrag? Zien we verdachte schepen? Zien we risico’s? Op basis van dit totale maritieme situatiebeeld weten we wat er gebeurt op het water, wat er gaat gebeuren en doen we voorspellingen op basis van verzamelde historische data. Daardoor kunnen we snel en effectief optreden. 

Generieke optreden
De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt. Energiewinning, scheepvaart, zandsuppletie, baggerij, visserij, recreatie en militair gebruik leggen een toenemende druk op het kwetsbare ecosysteem. Intensiever gebruik vergroot de kans op incidenten en overtredingen. Als het mis gaat, dan gaat het gelijk goed mis. Door ons informatiegestuurd optreden kunnen we inspelen op actuele en aankomende gebeurtenissen op zee, om schade aan het ecosysteem te voorkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld net als de politie op het land geplande controles houden op belangrijke momenten en op relevante plaatsen. Ook zijn we in staat themagericht te werken. Zo controleren we bijvoorbeeld onverwachts in een bepaalde periode nadrukkelijk op milieuovertredingen. Of we controleren onverwachts rondom evenementen op verkeersovertredingen. Of we focussen op vissers tijdens de trek van vissen. 

Specifieke optreden
Naast het generieke optreden kennen we ook het specifieke optreden. Als uit analyse van informatie blijkt dat zich specifieke risico’s voordoen, dan gaan we tot actie over. Dit is bijvoorbeeld het geval als een zeilboot achter een groot schip blijft hangen. Dan kan het zijn dat drugs overboord wordt gegooid en de zeilboot dat uit het water haalt. Risico’s kunnen zich ook voordoen rondom windmolenparken op zee en schepen die daar dwars doorheen varen terwijl dat verboden is. Waar nodig breken we ons generiek optreden af en zetten we onze middelen in op een specifiek risico.

Risicovinding
Tijdens het analyseren van alle verzamelde data is niet altijd gelijk duidelijk of iets een risico is. Op zo’n moment gaan we over tot risicovinding: we voeren controles uit om te ontdekken wat er precies aan de hand is. Dit levert informatie op die we vervolgens gebruiken voor ons informatiegestuurd optreden. Zo kan het zijn dat we bijvoorbeeld ontdekken dat schepen op zee twee gevaarlijke stoffen mengen, om vervolgens met het eindresultaat een haven binnen te lopen. Dit verstoort een gezonde marktwerking en is niet toegestaan. Door de grondstoffen op een risicolijst te zetten en te delen met andere landen, krijgen we voortaan een signaal binnen als een schip met deze stoffen een haven verlaat.

Werk aan de winkel
De Kustwacht werkt continu aan het verder implementeren en verbeteren van informatiegestuurd optreden, zodat onze schepen en vliegtuigen snel en effectief preventief en repressief kunnen optreden. Om sneller informatie te kunnen verzamelen, combineren, analyseren en verwerken, worden onze ICT-systemen vernieuwd. Er komt een nieuw Kustwachtcentrum in Den Helder, medio 2026. Hierdoor kunnen we nog beter onze kustwachteenheden aansturen op basis van informatie.