SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Directeur Kustwacht Nederland Jan van Zanten

Jan van Zanten is in 1963 geboren in Den Helder. Hij startte in 1983 zijn opleiding tot marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder.

Varende functies
In 1986 volgde zijn eerste plaatsing aan boord van een marineschip, een mijnenjager van de Alkmaar-klasse. In 1993 aanvaardt Jan van Zanten zijn eerste commando van een schip. Naast het deelnemen aan een aantal internationale oefeningen wordt zijn schip voornamelijk ingezet om Kustwachttaken uit te voeren voor de Kustwacht. De jaren erna vervult hij diverse functies aan boord van verschillende type marineschepen.

Kustwachttaken Caribisch gebied
In 2007 gaat hij samen met zijn gezin naar het buitenland en woont en werkt hij vier jaar in de Verenigde Staten. Hij is chef staf van de internationale officieren geplaatst binnen Second Fleet van de Amerikaanse Marine. Terug in Den Helder aanvaardt Jan van Zanten het commando over Hr.Ms. Amsterdam en gaat hij weer naar zee voor een periode van twee jaar. Hoogtepunt is een lange reis waarbij het schip wordt ingezet voor de kustwacht in het Caraïbisch gebied.

Maritieme operatiecentra
In 2016 vertrekt Jan van Zanten opnieuw naar het buitenland. Ditmaal naar het NATO’s Maritieme Hoofdkwartier MARCOM in het Verenigd Koninkrijk. Hier wordt hij gevraagd om naast zijn reguliere functie als Current Ops en Senior Netherlands Representative de nieuwe functie van Maritime Operations Centre-Director op zich te nemen. Als voornaamste taak in deze functie ontwikkelt hij het nieuwe operatiecentrum (MOC) waarmee de verschillende maritieme operatiecentra in NATO aan elkaar verbonden worden. Ook is hij als MOC-Director verantwoordelijk voor Operatie SEA GUARDIAN in de Middellandse Zee. Hier werken verschillende stakeholders in het gebied samen om terrorisme te bestrijden en de veiligheid op zee te vergroten.

Sinds 28 mei 2019 is Jan van Zanten Directeur Kustwacht Nederland.