SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Over ons

Logo Kustwacht NederlandMissie
Kustwacht Nederland is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie. We hebben eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit doen we in opdracht van zes ministeries. Onze aandachtsgebieden zijn verdeeld in dienstverlening, handhaving en maritime security. De Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

  1. Een verantwoord gebruik van de Noordzee;
  2. De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving ;
  3. Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.