SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over maritieme (pech)hulp

Over ons

Logo Kustwacht NederlandMissie
Kustwacht Nederland is een netwerkorganisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

  1. Een verantwoord gebruik van de Noordzee;
  2. De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving ;
  3. Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.