SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Overlegstructuren en organen

Er gebeurt heel veel op de Noordzee en daar zijn veel verschillende organisaties en diensten bij betrokken. Zowel qua gebruikers, regelgeving, verantwoordelijkheid en toezicht. Daarvoor zijn verschillende overlegstructuren met verschillende invalshoeken. Per soort overleg zitten verschillende partijen aan tafel. Deze pagina is overigens niet volledig.

Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON)*

Alle ministeries met taken en verantwoordelijkheden op de Noordzee werken samen in het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON). Dit orgaan co├Ârdineert de ontwikkeling van beleid en bereidt besluiten voor over het beheer van de Noordzee.
IDON
IDON Nieuwsbrief

Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN)*

De Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN) is een permanent overleg van alle overheidsorganen met rechtstreekse of indirecte handhavingstaken op de Noordzee. Deelnemers zijn onder meer: het Openbaar Ministerie (voorzitter); de Belastingdienst, de InspectieLeefomgeving en Transport, de Koninklijke Marechaussee, het Korps Landelijke Politiediensten en Rijkswaterstaat Zee en Delta. De PKHN stelt jaarlijks een beleidsplan handhavingstaken op voor de Directeur Kustwacht. 

PKHN

Meer informatie
Besturingsmodel

*Tekst (grotendeels) overgenomen van Noordzeeloket.nl