SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Routeadvies grote schepen bij slecht weer

De Kustwacht is op 31 oktober 2019 geïnformeerd over de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gegeven waarschuwing voor het varen met zeer grote schepen op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Als Kustwacht zenden we sindsdien dagelijks een navigatiebericht uit naar de scheepvaart. 

In dat bericht staat dat bij golfhoogten vanaf 5 meter en slecht weer schepen langer dan 300 meter en breder dan 40 meter kans hebben om de zeebodem te raken op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. De alternatieve noordelijke route wordt dan aanbevolen.

Oproepen schepen
Bij golfhoogten vanaf 5 meter roepen we schepen (die voldoen aan die dimensies vanaf 300 meter) actief op via de marifoon als zij ter hoogte van Texel (‘voor de afslag’) varen waar ze de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. We geven het advies om de noordelijke route te nemen vanwege de golfhoogten. Dit is een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen. 

Twee schepen
De twee oproepen op dinsdagavond 14 januari waren de eerste van dit jaar. Twee schepen hebben het advies gekregen om de noordelijke route te nemen vanwege de golfhoogten van 5 meter of meer. Het vaarplan is niet bij ons bekend, dus bij ons is niet bekend of het advies zorgde voor een wijziging van het vaarplan of dat de kaptein al van plan was om de noordelijke route te nemen. Begin december zijn ook enkele schepen opgeroepen volgens deze procedure. Destijds namen ze ook de noordelijke route.

Afmetingen
Na overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het MARIN en de Kustwacht zijn de afmetingen vastgesteld: schepen met een lengte vanaf 300 meter en een breedte van 40 meter of meer. De waarschuwing geldt alleen bij een golfhoogte vanaf 5 meter of meer.

Waarschuwing OVV
In de tussentijdse waarschuwing van de OVV over de zuidelijke route staat:
'Op deze route kunnen bepaalde wind- en golfcondities en getijde leiden tot grote domp- en slingerbewegingen van het schip die de veilige afstand tussen het schip en de zeebodem in gevaar brengen. Voor schepen met afmetingen vergelijkbaar met die van MSC Zoe ontstaat daarmee het risico van contact of bijna-contact met de zeebodem.'

Inhoud navigatiebericht
Onderstaand navigatiebericht wordt sinds 1 november 2019 dagelijks aan de scheepvaart gestuurd.

ZCZC PA60
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 60 100915 UTC JAN
TSS Terschelling - German Bight
ships with a length above 300 mtrs and a beam above 40 mtrs 
navigating during seas with a wave height above 5 mtrs and 
heavy weather conditions are at risk of grounding.
Alternative routing via TSS East Friesland
strongly recommended
NNNN

Meer informatie