SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Jan van Zanten nieuwe directeur Kustwacht Nederland

Jan van Zanten is per 28 mei de nieuwe directeur Kustwacht Nederland. Hij volgt Ronald Blok op die de Kustwacht sinds november 2015 leidde. “Na vele jaren de zeeën te hebben bevaren, ligt de Kustwacht als veilig baken mij aan het hart. Het is mijn voornemen om de ingeslagen weg naar een moderne, informatiegestuurde en optimaal dienstverlenende Kustwacht voort te zetten.” aldus Van Zanten bij zijn aantreden.

Van Zanten richt zich de komende jaren op het personeel: “Bij alle nieuwe plannen en de komende uitbreiding ga ik mij focussen op de mens binnen de organisatie. Moderne middelen en automatisering zijn de weg voorwaarts, de mens als drijvende kracht is de sleutel tot succes.”.

Ronald Blok (links) geeft het directeurschap van de Kustwacht over aan Jan van Zanten

Modernisering Kustwacht
“De modernisatie van de Kustwacht sinds 2015 sluit aan op nieuwe maritieme ontwikkelingen die in toenemende mate de economische veiligheid van Nederland raken. Dat was geen eenvoudige opgave in een samenwerkingsverband van zes ministeries en acht operationele diensten.” geeft terugtredend directeur Kustwacht Blok aan.

Investeringen Kustwacht
Blok realiseerde met en in het netwerk veel nieuwe projecten en investeringen in de Kustwacht. Een geheel nieuw Maritiem Operatie Centrum (MOC) staat gepland voor 2023. En naast een forse personele uitbreiding lopen er inmiddels vervanging- en vernieuwingstrajecten voor Kustwachtpatrouilleschepen, -vliegtuigen en –helikopters. Aan Van Zanten de taak om deze ontwikkelingen verder te brengen.

Bewogen jaren
“Ik kijk terug op bewogen jaren waarin veel projecten in gang zijn gezet, maar ook jaren waarin veel van het personeel is gevraagd. Het was en is niet eenvoudig om met een kleine groep zoveel interne grote projecten vorm te geven en te ondersteunen. Ik ben trots hoe men dit oppakte en mee ging op de ingeslagen weg.” Blok vertrekt naar het NAVO hoofdkwartier waar hij voor twee jaar de functie van ‘Section Head Maritime Plans’ gaat vervullen.


De overdracht van het directeurschap vond plaats in Den Helder in het bijzijn van collega’s, familie en genodigden uit het brede Kustwachtnetwerk. 

Taken voor zes ministeries
De Kustwacht is een samenwerkingsverband. Hierin werken zes ministeries en verschillende diensten samen aan de veiligheid op de Noordzee en diverse grote binnenwateren. Ieder ministerie (inclusief de daarbij behorende diensten) behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de eigen taak binnen het samenwerkingsverband. Defensie is de beheerder van de Kustwacht en levert in die hoedanigheid de Directeur Kustwacht Nederland.

Kijk voor het cv van Van Zanten op www.kustwacht.nl/dkw