SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Staatssecretaris van Defensie bezoekt Kustwacht

Wat als de Kustwacht een noodmelding binnenkrijgt? Welke procedures volgt de Watch Officer vervolgens? Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser kreeg dit vandaag te zien op het Kustwachtcentrum. “De Kustwacht is een bijzondere organisatie binnen Defensie. De taken, middelen en medewerkers komen van verschillende ministeries en diensten. Ik zie duidelijk de meerwaarde én het belang van samenwerken binnen het Kustwachtnetwerk.”


De staatssecretaris krijgt uitleg op het Kustwachtcentrum

Directeur Kustwacht Ronald Blok informeerde de staatssecretaris over de Kustwacht, het moderniseringstraject en maritieme ontwikkelingen die de organisatie raken. Projectleider van het Maritiem OperatieCentrum Herman Bergsma lichtte het nieuwe operationeel centrum voor de Kustwacht toe. Volgens planning wordt het centrum 2023 opgeleverd.

Communicatie- en CoördinatieCentrum
Daarna ging de Staatssecretaris kijken op het Kustwachtcentrum en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK). Medewerkers legden verschillende systemen en procedures uit. “Hulp op het water is vanzelfsprekend. Maar nu heb ik ook beeld bij de acties die vanuit hier worden gecoördineerd. En een indruk gekregen van de diverse systemen die daarbij gebruikt worden. Het is belangrijk dat de Kustwacht de komende jaren wordt gemoderniseerd, zodat de dienstverlening toekomstbestendig wordt.”


Directeur Kustwacht Nederland Ronald Blok licht de maritieme ontwikkelingen toe.

Samenwerkingsverband
De Kustwacht is een samenwerkingsverband. Hierin werken zes ministeries en verschillende diensten samen aan de veiligheid op de Noordzee en diverse grote binnenwateren. Ieder ministerie (inclusief de daarbij behorende diensten) behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de eigen taak binnen het samenwerkingsverband. Defensie is de beheerder van de Kustwacht.