SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

”De telefoon staat al anderhalve maand roodgloeiend”

,,De telefoon staat al anderhalve maand roodgloeiend,” vertelt beleidsadviseur Nautische Zaken bij de Kustwacht Sjaco Pas. De afgelopen periode was, om in zijn woorden te spreken, ‘niet alledaags’.  Na de melding op het Kustwachtcentrum over de overboord gevallen containers begon de hectiek.

,,Toen wij via de Brandaris het bericht kregen dat MSC Zoe melding deed van de overboord gevallen containers bij de Duitse Kustwacht, informeerden we Rijkswaterstaat en de scheepvaart. Ook starten we met de inventarisatie van de op het water drijvende containers in samenwerking met Rijkswaterstaat. Omdat het een groot incident betrof met containers nabij en op de Waddeneilanden en troep op de stranden kwamen ook de Veiligheidsregio, de Provincie, Team Maritieme Politie en de Douane om de hoek kijken.”

 

 
Sjaco Pas geeft tijdens een mediadag uitleg aan de pers over de bergingsoperatie

Netwerkorganisatie
,,Hoe de Kustwachtorganisatie eruitziet? Wij zijn een netwerkorganisatie die schepen en vliegtuigen ‘least’ van de Rijksrederij, respectievelijk Defensie. Samen met partners, waar RWS er één van is, leveren we personeel. De Kustwacht zorgt voor een veilige en vlotte doorvaart voor schepen.”

In kaart brengen
,,De veiligheid onder water, waar RWS voor verantwoordelijk is, speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Denk daarbij aan vissers die met hun netten achter (kapotte) containers kunnen blijven hangen.  In opdracht van RWS brengt de reder in kaart waar de containers op de bodem liggen en wij informeren vervolgens de scheepvaart. ”

Complexiteit
,,De complexiteit van de bergingsoperatie zit ‘m vooral in het grote aantal containers, de grootte van het zoekgebied en in de weersomstandigheden. Ter vergelijking; als een vrachtauto op de snelweg omslaat, kruist Rijkswaterstaat een weg af, wordt er een gele pick-up voorgereden, is er binnen een kwartier een bergingsvoertuig en is het incident vaak relatief snel opgelost. Dat is op zee onmogelijk. De situatie en omstandigheden op zee zijn dus anders en afhankelijk van meer invloeden dan op het land.”

Hoe staat het ervoor?
,,Onze prioriteit is de onbelemmerde doorvaart in de verkeersbaan. Bij de prioritering is hierbij dus rekening gehouden en de bergingswerkzaamheden door de rederij zijn dus daarom in dit gebied gestart.Ook wordt er nog doorgegaan met het lokaliseren van de containers op de bodem in het gehele gebied van 2700km2. Het bergen en lokaliseren gaat gestaag door, mits het werkzaam weer is. Wij  monitoren het proces als het om de veiligheid van het bergen gaat in combinatie met het overige scheepvaartverkeer.

Benieuwd naar het verhaal van Rijkswaterstaat? Lees het hier.