SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Uitdagende scenario’s tijdens antiterreuroefening

De Kustwacht nam deel aan de oefening ‘Port Defender', georganiseerd door de Koninklijke Marine. Tijdens deze antiterreuroefening beoefenden verschillende organisaties als Kustwacht, marine en politie de onderlinge samenwerking.

De afgelopen dagen trainden militaire en civiele instanties om zich op die manier voor te bereiden voor als er echt iets aan de hand is. Edwin van der Pol, Hoofd Operaties Kustwacht Nederland, laat weten dat de veiligheid op de Noordzee en de aangrenzende havens cruciaal is. “Tijdens Port Defender konden we dit op het Kustwachtcentrum en met onze eenheden trainen, samen met onder andere de Koninklijke Marine. En die samenwerking, dat is belangrijk voor de veiligheid op de Noordzee.”

Gekaapte ferry

In een van de scenario’s kwam op het Kustwachtcentrum de melding binnen van een gekaapt passagierschip welke op weg was naar IJmuiden. Binnen de Kustwacht werd daarom opgeschaald en kwam het ‘Operationeel Team’ op post. Het Kustwachtvliegtuig werd ingezet en maakte opnames van de gegijzelde ferry voor een overzicht van de situatie.

De ‘Dienst Speciale Interventies (DSI)’ ontzette uiteindelijk het gekaapte schip. Het kustwachtpatrouillevaartuig Visarend diende hierbij als vooruitgeschoven commandopost voor de DSI. De Guardian was in de buurt als veiligheidsschip en beschikbaar voor het eventueel evacueren van passagiers. De Kustwacht is dus een belangrijke schakel in de veiligheid op de Noordzee.

Arca

In een ander scenario gijzelden terroristen een groep personen. Op het moment dat de ‘Dienst Speciale Interventies (DSI)’ ter plaatse kwam, vluchtten de terroristen per schip. In dit geval was dat MS Arca. De antiterreureenheden achtervolgden de terroristen met snelle boten en een helikopter. Uiteindelijk schakelden ze de terroristen uit en brachten ze de Arca veilig terug naar de haven. Daar wachtten de hulpdiensten om de gewonden af te voeren. De Kustwacht had in dit scenario dus geen actieve rol, maar leverde enkel ondersteuning met MS Arca.