SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Doorvaart en medegebruik Nederlandse windparken toegestaan op de Noordzee

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Gebruik van ruimte
De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Daarom is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed mogelijk wordt benut. De Nederlandse overheid streeft naar een efficiënt en meervoudig gebruik van de ruimte in deze zee. Het openstellen van de Nederlandse windparken voor kleine scheepvaart draagt daaraan bij.

Strikte voorwaarden
Na openstelling zijn de windparken alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden. Overtreden van de voorwaarden of betreden voor openstelling wordt gezien als een strafbaar feit en zal als zodanig vervolgd worden.

Gesloten gebied
Ook na 1 mei 2018 blijven de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden gesloten gebied.

Regels
Windparken zijn kostbare industriële installaties. Doorvaart en medegebruik van windparken brengen specifieke risico’s met zich mee voor gebruikers en voor de installaties zelf. Daarom zijn er regels opgesteld voor uw eigen veiligheid en om schade aan de windturbines en kabels te voorkomen.

Kustwacht
De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig. Op overtreding van de regels staat een geldboete. Mocht u in de problemen komen in een windpark, dan kunt u een noodoproep aan de Kustwacht doen. Houdt u er wel rekening mee dat reddingshelikopters beperkter inzetbaar zijn in een windpark.

Documenten