Oefening LIVEX 2014

 
Saturday 24 May 2014
Nabij Hoek van Holland

LIVEX 2014:

De internationale wet en regelgeving (SOLAS Hoofdstuk V, artikel 7/3) stelt dat passagiersschepen op vaste routes een plan aan boord hebben dat de samenwerking ten tijde van een incident weergeeft met de aangewezen SAR organisatie. In Nederland is de officiële SAR organisatie de Nederlandse Kustwacht met een Kustwachtcentrum in Den Helder en betreft het de rederijen: DFDS Seaways (IJmuiden – Newcastle), P&O Ferries (Rotterdam – Hull), Stena Line (Hoek van Holland – Harwich). Naast dit voorschrift wordt er ook gesteld dat er regelmatig oefeningen worden gehouden tussen de betrokken partijen. Deze oefeningen kunnen bestaan uit papieren oefeningen (MAREX tabletop) en praktijkoefeningen (LIVEX). De Nederlandse Kustwacht streeft er naar jaarlijks een oefening te organiseren in de vorm van een Table Top Exercise. Eén maal in de vijf jaar is dat een live oefening.

De laatste LIVEX is gehouden in 2009 nabij IJmuiden met een schip van de Rederij DFDS Seaways. Dit jaar zal de LIVEX oefening gehouden worden voor de kust van Hoek van Holland, 'sGravenzande en Monster op 24 mei 2014 met een schip van de Rederij Stena Line.

De Nederlandse Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Een verantwoord gebruik van de Noordzee;
  • De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving;
  • Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.

Eén van de taken die de Nederlandse Kustwacht uitvoert is de maritieme hulpverlening, opsporing en redding. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, NHV Helikopters en het Ministerie van Defensie ondersteunen de Kustwacht in deze taak.

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ieder moment van de dag zijn er ongeveer 250 à 300 schepen in het Nederlands deel van de Noordzee. Ongeveer 170 grote passagiersschepen bezoeken jaarlijks Amsterdam en Rotterdam en dagelijks steken ferries over naar Groot Brittannië. Toch komen er relatief weinig grote ongevallen voor op de Noordzee. Er zijn vele maatregelen genomen voor een veilige vaart, zoals het instellen van verkeerscheidingsstelsels (een soort snelwegen op zee). En het Kustwachtcentrum in Den Helder zendt dagelijks berichten uit voor zeevarenden, zoals navigatieberichten, stormwaarschuwingen en weerberichten. Hierin wordt gewaarschuwd voor omstandigheden of obstakels die een gevaar kunnen vormen voor de scheepvaart. Verder controleert het Kustwachtcentrum met behulp van het AIS systeem (Automatic Identification System) de scheepsbewegingen op zee.

Om als reddingsdienst adequaat te kunnen reageren bij een grootschalig incident waar een veerboot bij is betrokken, is het belangrijk dat de mensen die direct en indirect bij een dergelijk incident betrokken zijn, weten wat er moet gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Het communiceren en uitwisselen van informatie en de coördinatie van een gezamenlijke actie is daarbij van groot belang. Het doel van deze oefeningen is om tijdens een ramp met een veerdienst op zee een optimale samenwerking te hebben, waarbij iedereen precies weet wat hij moet doen en er zo min mogelijk slachtoffers vallen. Bij de oefening ligt de focus op de samenwerking tussen de verschillende autoriteiten en diensten op zee en aan de wal. Werken alle procedures goed of is na evaluatie een verbetering noodzakelijk?

Deelnemende instanties van de LIVEX 2014:

  • Nederlandse Kustwacht
  • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
  • Stena Line
  • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Haven van Rotterdam (Port of Rotterdam)
  • Loodswezen Hoek van Holland

 24 mei is de LIVEX oefening gedraaid en de eerste indrukken over het verloop van de oefening waren zonder meer positief. Het persbericht met de eerste indruk over het verloop van de oefening staat elders op deze website. Klik hier. Het wachten is nu op de eindevaluatie. Hieronder enige foto's:

 

  

 

 

Deel deze pagina
 
Saturday 24 May 2014
Nabij Hoek van Holland