CV Directeur Kustwacht

Directeur KustwachtRonald Blok (1963 / Den Helder) trad in 1981 in dienst bij de Koninklijke Marine. Na afronding van de officiersopleiding werd hij in 1985 beëdigd tot officier. Diverse operationele plaatsingen en specialistische opleidingen volgden. In 1997-1998 volgde hij de hogere stafvorming in het kader van een Management Development traject. Hij vervolgde zijn carrière met een diversiteit aan plaatsingen, onder andere op het Ministerie van Defensie (materiële behoeftestellingsproces), afgewisseld door diverse internationale uitzendingen naar de Arabische Golf en Bahrein.

In de periode 2005-2007 voerde hij tweemaal het operationeel commando over een marinefregat. In 2007 werd hij aangesteld als trainings- en gereedstellingsauthoriteit voor de Koninklijke Marine, waarna hij met zijn staf tot medio 2010 verantwoordelijk was voor gereedstelling van scheepsbemanningen voor de Koninklijke Marine, de Belgische Zeemacht en nog diverse andere nationaliteiten (Portugal / Chili / Indonesië). Betrokkene was tijdens deze periode functioneel ook uitvoerig betrokken in de medezeggenschapsorganisatie Koninklijke Marine.

In de periode 2010-2011 behaalde betrokkene een (WO) master degree (‘national resource strategy’) in Washington DC. Deze studie (o.a. bedrijfskundige-, logistieke- en financiële vraagstukken) adresseerde onder andere de vraag onder welke condities een departement/overheidsdienst haar (toekomst)ambitie kan waarmaken, al dan niet in publiek-private samenwerking. Daarop volgde een jaar op het ISAF-hoofdkwartier in Kabul (Afghanistan) waar hij de eerste zeven maanden optrad als transitiemanager op het gebied van  governance, development & rule of law in het kader van ‘nation building’ (met forse bestuurlijke uitdagingen). Op Amerikaans verzoek vervulde hij de laatste vijf maanden de positie van Director Strategic Force Management om de transitie van 100.000 militairen in het land naar een stabilisatiemacht van 12.000 man te realiseren. Eind 2012 werd hij geplaatst op het Ministerie van Defensie als Hoofd Maritieme Behoeftestellingen (complexe materieelsprojecten cumulatief ter waarde van ruim 6 miljard euro).

Sinds eind 2015 is betrokkene actief als Directeur Kustwacht Nederland, een civiele netwerkorganisatie met zes departementen en negen operationele diensten als ketenpartners. Bovenop de reguliere strategische/tactische/operationele functieverantwoordelijkheden vervult hij een proactieve rol ten aanzien van professionalisering en het multidimensionale modernisatietraject Kustwacht, zowel op proces als op inhoud (materieel (schepen / vliegtuigen / IV&ICT / huisvesting, personeel, formatie, bedrijfscultuur, bedrijfsvoering, operationeel (nationaal en internationaal), interservice samenwerking (beeldopbouw, analyse en risicoprofilering)).

Ronald Blok heeft, ondanks gebrek aan tijd, een brede belangstelling (diverse sporten, (inter)nationale veiligheid, (financieel) economische politiek, humanitaire-, milieu- en energie vraagstukken).