CV Directeur Kustwacht

Directeur KustwachtRonald J. Blok (1963 / Den Helder) trad in augustus 1981 in dienst bij de Koninklijke Marine voor de officiersopleiding.

In 1985 werd hij beëdigd als officier, waarna hij diende op diverse schepen. Na een opleiding tot hulpduikofficier studeerde hij, in het kader van de afronding van zijn wetenschappelijke officiersopleiding, Internationale Veiligheids Vraagstukken aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. In 1988 volgde een plaatsing op Hr.Ms. Philips van Almonde, een opleiding tot Helikopter Directie Officier en een opleiding tot Commando Centrale Officier (onderzeebootbestrijding). Na een plaatsing op Hr.Ms. Kortenaer werd hij geplaatst op de Operationele School (fregattentrainer). In 1995 volgde een plaatsing op Hr.Ms. Tromp (als divisie oudste) en in 1996 Hr.Ms. Van Speijk (als Hoofd Operationele Dienst).


In 1997-1998 volgde hij de hogere stafvorming aan het Instituut Defensie Leergangen. In 1998 trad hij aan als stafofficier operaties bij de fregatten opwerkstaf (Fregron / trainen scheepsbemanningen) te Den Helder. Dit kreeg een vervolg bij Marinestaf afdeling Operationele Behoeftestelling in Den Haag.


In augustus 2002 kreeg hij de functie van plaatsvervangend directeur op het Koninklijk Instituut bij de Marine onder gelijktijdige bevordering tot Kapitein-Luitenant Ter Zee. Tussendoor werd hij tweemaal uitgezonden naar de Perzische Golf regio.


In mei 2005 kreeg hij het commando van Hr.Ms. Van Nes en in januari 2007 het commando van Hr. Ms. Karel Doorman. Na het uit dienst stellen van dit laatste schip droeg hij het over aan de Belgische Zeemacht. Medio 2007 trad hij aan als Commander Netherlands Sea Training Command onder gelijktijdige bevordering tot Kapitein Ter Zee. In die hoedanigheid was hij tot juni 2010 met zijn staf verantwoordelijk voor het trainen van scheepsbemanningen van de Koninklijke Marine, de Belgische Zeemacht en nog diverse andere nationaliteiten (Portugal / Chili / Indonesië).


In juni 2010 werd hij voor een jaar uitgezonden naar Washington DC, waar hij studeerde aan het Industrial College of the Armed Forces (onderdeel van de National Defence University) en een master degree behaalde  in ‘National Resource Strategy’. Na terugkomst in Nederland in de zomer 2011 kreeg hij een vervolgplaatsing van een jaar op het ISAF-hoofdkwartier in Kabul, Afghanistan (initieel bij DCOS Stability als transitiemanager op het gebied van governance / development / rule of law, vervolgens als Director Strategic Force Management).


In november 2012 wordt hij geplaatst bij de Defensie Staf als Hoofd Afdeling Maritieme Behoeftestellingen. Tijdens deze plaatsing besteedt hij onder andere veel tijd aan de vervangingsdossiers onderzeeboten / ASW-fregatten / mijnenbestrijdingsvaartuigen.


Per november 2015 is hij actief als Directeur Kustwacht Nederland te Den Helder.